Byggahus.se

Reklamation av takbyte - tips?

 1. C
  Medlem · 12 inlägg

  Cijsie

  Medlem
  Hej,

  vi har fått problem med ett felaktigt lagt tak på vår villa och behöver göra en reklamation. Nedan ser ni vårt utkast; är det något väsentligt vi missat i vår formulering? Kan tilläggas att arbetet är utfört av behörig firma med F-skattsedel och allmän ansvarsförsäkring, anledningen till att vi själva ligger ute med så mycket kostnader är att det finns en familjeanknytning.
  Vår förhoppning är att få hela arbetet omgjort till våren genom ett annat företag.

  Tack på förhand!

  Reklamation av beställd tjänst avseende byggnadsarbete på adress xxxx.


  Yrkande
  Felanspråk, vilken senare kommer att specificeras, görs gällande på grund av fel i tjänst.

  Grund för yrkande
  Vi ingick 20171017 ett avtal om takbyte på vår fastighet x med er på x. Vi initierade takbytet då det de dåvarande pannorna och takpappen under behövde bytas.

  Under arbetets gång skedde flera incidenter som reklamationen omfattas av;
  Det uppstod kortslutning i elsystemet vid två tillfällen; först när hantverkarna skruvade plåtinfästningen genom synliga elledningar på vinden och sedan när de borrade sönder en ledning genom väggen vid anslutning av stuprännor på husets nordöstra hörn.

  Det uppstod även en tredje kortslutning 6 dagar efter entreprenadens utförande beroende på vattenläckage på vind (se följande stycke och bifogat dokument från jourelektriker).

  Ventilationsrör drogs om och ersattes med alternativa lösningar på vinden, utan vare sig diskussion, eller godkännande av oss.

  Direkt efter utfört arbete upptäckte vi vattenläckage på vinden i samband med regnväder. Vi kontaktade er omgående angående detta, och fick då till svar att det uppkommit i samband med takläggningen som delvis skett under regn, att taket skulle vara tätt och att fukten var på väg att torka upp. 6 dagar senare uppstod emellertid ett nytt vattenläckage i samband med regnväder, och då visade det sig att tätningen vid skorsten genomförts mycket bristfälligt. I avtalet ingick inte plåtgenomförning av skorsten, men att lämna entreprenaden med bristfällig tätning kring skorstenen är inte ett fackmannamässigt utfört jobb.

  Med anledning av dessa uppenbara fel valde vi att anlita en oberoende besiktningsman för bedömning av taket i sin helhet (se bifogat besiktningsprotokoll). Nedan följer en kort beskrivning av de största anmärkningarna som framkom:
  • Plåttjocklek är endast 0.5 mm vilket gör att de normala lösningarna för klicktak som finns på den svenska marknaden för plåtgenomförning till skorsten inte kan användas. Anordningar för svenska klicktak är anpassade för 0.6 mm tjocklek på plåten. Detsamma gäller för snörasskydd och infästning av taksäkerhet såsom trappsteg upp till skorsten. Plåtens tjocklek och den saknade taksäkerheten har också medfört att ingen av det hittills 15-tal plåtslagare vi kontaktat vill åtaga sig att slutföra arbetet på taket.
  • Installationsanvisningar för taket har inte inte följts, och därmed är taket på flera punkter felaktigt installerat (se besiktningsprotokoll för detaljer).
  • Plåtar är för korta i takfot pga tillkapning på plats. Detta medför att kapillärvatten bildas mellan fotplåt och taktäckning, vilket riskerar att orsaka fuktskada på vind.
  • Bristfälligt uppdrag av tätskikt mot skorsten, vilket medför läckage genom innertak till vind vid regn.
  • Bristfällig installation för köksfläkt-kanal på vind. Isolering saknas kring rörkanal, denna ska monteras hela vägen upp i skorstenskanal.
  • Avluftningen till avloppen är monterad inne på vinden med vakuumklocka. Detta är utfört utan vårt medgivande och rekommenderas inte på icke uppvärmda vindar.
  • Stuprören är felaktigt monterade med rörfals in mot fasad.
  • Hål som är urtagna i rännor har bristfällig dimension, ser ut att ha sågats upp med hålborr och är inte gjorda på det sätt som beskrivningar gör gällande. Kanterna saknar nedvik som skall göra det lättare för vattnet att släppa.
  Anspråk
  Med bakgrund av ovan beskrivna brister och med stöd av besiktningsmannens protokoll reklamerar vi takarbetet i dess helhet, då det inte är fackmannamässigt utfört.

  Vi yrkar också på akut åtgärd för att tillfälligt täta öppningen kring skorstenen tills dess att vi kan beställa omläggning av tak. Ett försök till detta har redan gjorts av firma anlitad av er, men resultatet är inte tillfredsställande då vatten fortfarande läcker in genom vindens tak.

  Därtill yrkar vi också på återställande av ventilation från köksfläkt och avloppsluftning, då denna dragits om utan vårt medgivande.

  Vi ställer också ett skadeståndsanspråk gällande merkostnader som betalats av oss i samband med entreprenaden enligt följande:
  • Elektriker
  - Jourelektriker vid plötslig kortslutning orsakad av takläckage.
  - Elektriker: Återställning av jordfelsbrytare och problemsökning. *
  - Elektriker: Kommande återställning av sönderskruvade elinstallationer på vind, samt elinstallation i vägg, sovrum 2, övre plan. *
  - Återställande av sovrum 2 efter elektrikerarbete bakom golvlist. *
  • Bortforsling av byggavfall.
  • Containerhyra och bortforsling av takpannor.
  • Hyra av byggställning.
  • Oberoende besiktningsman. *
  • Redan innan arbetets påbörjan fakturerat och betalt material: takplåt, avvattning samt installationsmaterial. N.B. Specifikation på kostnad för detta material har vi ännu inte fått ta del av från er.
  • Takpapp och installationsmaterial enligt kvitto från Bygma.
  Våra kostnader redovisas separat genom kvitton. Poster märkta med * indikerar att vi vid denna reklamations utfärdande fortfarande inväntar slutfaktura.

  Vänligen bekräfta att ni mottagit denna reklamation och återkom med skriftligt svar inom 14 dagar.
   
 2. A
  Anonym
  Trist, men det låter sakligt och korrekt. Betala endast för den del ni fått nytta av, vilket låter som 0 kr om allt måste göras om. Ta många bilder om ni inte redan gjort det. Annars låter det som ni gjort vad ni kan. Om ni yrkar på skadestånd (utöver att hålla inne betalning) kan det vara en idé att kolla att där faktiskt finns pengar om man skulle behöva gå till domstol. Annars är det inte mycket värt att få rätt.
   
 3. J
  Medlem · Västerbotten · 254 inlägg

  Jensnorrland

  Medlem
  Man kan även få rättslig hjälp från försäkringsbolaget sitt.
   
 4. P
  Medlem · Stockholm · 1 061 inlägg

  Plåthuset

  Medlem
  Bra formulerat i huvudsak tycker jag. Det viktigaste i en reklamation är att det tydligt framgår vilket rättsförhållande som avses, att avtalsbrott har begåtts och att du har för avsikt att hålla motparten ansvarig och det tycker jag att du har gjort.

  Om det inte framgår på annat ställe föreslår jag dock två saker:
  1. Se till att det tydligt framgår vilken part du riktar anspråket mot (så att de inte försöker dribbla bort det med att "jaha, vi trodde du menade underentreprenör X, så vi gjorde inget och nu har du reklamerat för sent mot oss"
  2. Avslutningsvis tycker jag att du inte riktigt får fram vad du vill ha gjort i "huvudfrågan", d.v.s. om ni vill att de ska göra om arbetet (utöver akutåtgärderna). Du skriver också "tills dess att vi kan beställa omläggning av tak". Jag hade inte använt ordet beställa eftersom det kan tolkas som att ni åtar er ett betalningsansvar för det ytterligare arbetet, vilket jag förutsätter att ni inte gör. Skriv hellre "till dess att ni kan omleverera arbetet i enlighet med avtalet och på ett fackmannamässigt sätt" om det är det ni är ute efter.

  Avsluta gärna med "Under tiden innehåller vi betalning för arbetet eftersom våra krav överstiger det kvarvarande belopp som vi är skyldiga er enligt avtalet. Vi förbehåller oss därutöver rätten att göra gällande ytterligare fel med anledning och förbehåller oss samtliga våra rättigheter enligt avtal och konsumenttjänstlagen, inklusive rätt till prisavdrag och hävning."
   
 5. C
  Medlem · 12 inlägg

  Cijsie

  Medlem
  Stort tack för detta!
   
  • Laddar…
 6. A
  Anonym
  Innehåller? Som i innehållsförteckning? Hade kvarvarande belopp varit mindre skulle man inte hållt inne pengarna? Det står med anledning men inte vilken anledning? Skriv istället så att det går att förstå så att mottagaren tar det på allvar.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.