Byggahus.se

Pumpgrop kopplat till avlopp

  1. Oscar Olsson
    Medlem Nivå 2
    Hej,

    Har precis köpt ett hus där den tidigare ägaren grävt ut golvet och installerat golvvärme för att få högre takhöjd och bekvämare klimat i källaren. Den tidigare ägaren har även byggt en pumpgrop mitt i källaren för att kunna pumpa bort inträngande vatten vid kraftig nederbörd. Jag misstänker nu att denna pumpgrop är kopplat till det vanliga avloppet och jag undrar om detta är tillåtet. Kommunen har ju som princip att husägare lokalt ska ta hand om dagvatten (den sk LOD principen), dvs kommunen föredrar om dagvatten förs ut i gräsmattan. Dessutom har jag förstått att kommuner i allmänhet vill skilja på avloppsvatten och dagvatten eftersom avloppsvattnet till skillnad från dagvattnet måste renas. Är det någon som vet? Vad händer om kommunen inte godkänner min nuvarande lösning?