Svårt för en förbipasserande att veta hur fastighetsgränserna ligger, så om du skulle hävda att ingen får passera din mark 100 meter från huset för att Lantmäteriet definierat hela fastigheten som tomt har jag mycket svårt att tro att du skulle vinna en tvist. Samma sak om du ville stängsla in hela fastigheten på grunden att det är din tomt och någon motsatte sig det.

Det kan förstås alltid finnas undantag och speciella regler, men generellt sett är det så. Vad är fastigheten för övrigt taxerad som, 220 småhusenhet eller något annat?
 
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
En tomt är marken närmast huset, på sin höjd 50 meter åt varje håll, men sällan så mycket. Resten av dina 1,5 ha är din fastighet, men inte din tomt.

Den praktiska skillnaden är främst att allemansrätten gäller på den delen av fastigheten som inte är tomtmark.
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Svårt för en förbipasserande att veta hur fastighetsgränserna ligger, så om du skulle hävda att ingen får passera din mark 100 meter från huset för att Lantmäteriet definierat hela fastigheten som tomt har jag mycket svårt att tro att du skulle vinna en tvist. Samma sak om du ville stängsla in hela fastigheten på grunden att det är din tomt och någon motsatte sig det.

Det kan förstås alltid finnas undantag och speciella regler, men generellt sett är det så. Vad är fastigheten för övrigt taxerad som, 220 småhusenhet eller något annat?
Det är sk hemfridszon och den är inte fastställd så det finns inga mått med max 50 m hit eller dit. Det beror på läge och annat. Jag tycker personligen att det är mycket anmärkningsvärt att ladugård och stall räknas bort från hemfridszonen för att "ingen bor där". Djuren som har sitt boende måste också ha en hemfridszon och slippa bli störda. Dessutom skulle det vara väldigt obehagligt som djurägare med okända som springer runt förråd och stall. "Hela" tomten har varit inhägnad för hästar.
 
Hemfridszon och tomt är i allt väsentligt samma sak. Har du inhägnade hagar är dessa just hagar och inte tomt, dem får man förstås också hägna in, men på annan grund.

Det finns ingen hemfridszon för djur, varken vilda eller tama. Därmed inte sagt att man bör eller får bete sig hur som helst kring dem.
 
Sophämtningen verkar ju fungera bra för de flesta med tunnorna vid huset. Kunde de inte samarbeta och dela ut posten samtidigt som de ändå tömmer? Snart har de ju samma besöksfrekvens ändå och då kunde de ta reklamen med sig tillbaka direkt... ;)
 
  • Gilla
  • Haha
Totte_S och 4 till
  • Laddar…
B
Ska det vara samlingsboxar, behöver inte ens vara enskilda, utan man kan hämta på utlämningsställe med en kod OM man fått post, dvs det måste vara någon form av notis till en att man har post, då kan ju lådan vara långt bort... det skulle verkligen driva på utvecklingen.

Det enda som egentligen måste skickas som brev är ju saker. Dokument går idag signera elektroniskt (även privata) och det är inte mycket som måste gå med pappersbrev.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.