Byggahus.se

Parhusprojekt strider mot detaljplanen

 1. F
  Medlem · 13 inlägg

  forzapelle

  Medlem
  Vi har ett ärende som handlar och ett parhusprojekt i vår by. Där har byggherren fått beviljat bygglov av kommunen, och länsstyrelsen har avslagit grannars överklagan. Grannskapet tänker dock gå vidare till Mark & Miljödomstolen och få saken prövad. Vi är ganska säkra på att det strider mot detaljplanen. Kommunen gav dock efter avslaget hos länsstyrelsen startbesked till byggherren ca 3 veckor INNAN tidsfristen för överklagan till Mark & Miljödomstolen gått ut, och byggherren har redan påbörjat bygget. Vi har även överklagat startbeskedet. Nu är frågan, skulle vi få rätt i Mark & Miljödomstolen, och bygglovet inte vinner laga kraft, kan då kommunen ändå ge ett slutbesked till byggherren? De har ju följt bygglovet och startbeskedet? Låter ju helt fruktansvärt isåfall.
   
 2. E
  Medlem · Västra Götaland · 104 inlägg

  eemeliie

  Medlem
  Kommunen kan ge slutbesked men får grannarna rätt i högsta instans får byggherren riva och söka nytt lov. Eftersom lovet inte vunnit laga kraft spelar det ingen roll om det är följt till punkt och pricka. Ett bygglovsbeslut innehåller ofta ett antal bedömningar då lagen inte säger rakt ut vad som är tillåtet och inte, till exempel vid avvikelser. Dessa bedömningar kan vara olika hos kommun, Länsstyrelsen och domstolarna. Så funkar det väl med de flesta lagstiftningar.
   
 3. F
  Medlem · 13 inlägg

  forzapelle

  Medlem
  Tack för svaret! Det är väl så jag också misstänker att det är, lite oroande dock att de kan ge ett slutbesked, folk kan flytta in helt by the book, och att det sen ska vara så orimligt att riva allt att det bara får vara kvar. Vet att jag går händelserna i förväg, men vem ser till att området återställs om det skulle visa sig vara "svartbyggen" i lagens mening? Det är 14 st bostäder det handlar om.
   
 4. E
  Medlem · Västra Götaland · 104 inlägg

  eemeliie

  Medlem
  Om det upphävs är det i första hand kommunen som tillsynsmyndighet som ska se till att man gör som domstolen sa, antagligen genom ett föreläggande om rivning. Följer byggherren inte föreläggandet kan det gå vidare till andra myndigheter som bistår kommunen.
  Man kan tycka att det är dumt, men väljer du att bygga nåt som inte vunnit laga kraft är det ditt problem. Jag har svårt att se att kommunen skulle bli skadeståndsskyldig så länge de informerat om att allt före laga kraft sker på egen risk.
   
 5. A
  Medlem · Halland · 506 inlägg

  Alias_Olle

  Medlem
  Nu börjar vi gå ifrån ämnet lite, men jag blir intresserad av på vilka punkter ni bedömer att det strider mot detaljplan? Är det bedömt som planenligt enligt kommunen och även länsstyrelsen delade deras uppfattning?
   
 6. F
  Medlem · 13 inlägg

  forzapelle

  Medlem
  Ok, tack. Tyvärr utgör ju kommunen en "part" i målet då man såklart gärna ser att det byggs bostäder, och man har hittills tolkat hela planläggningen åt byggherrens fördel. Om kommunen skulle fula sig och strunta i att förelägga rivning, är det typ 3 millar i maxböter och så låter det hela saken vara? (mycket rykten man hört:)). Eller ser nån till att kommunen ser till att återställa området?
   
 7. F
  Medlem · 13 inlägg

  forzapelle

  Medlem
  Hejsan. För att göra en lång historia kort; man(exploatören) har tillsammans med kommunen tagit fram illustrationer och ett gestaltningsprogram för ett område med 32 fastigheter och marknadsfört byn som en bullerby med fina enbostadsvillor i traditionell lantlig stil. Man har överfört detta på en planbeskrivning som säger 28 villor och 2 st parhus fördelat på 32 bostäder. Man har fört vidare detta till detaljplanen där man på 4 fastigheter lagt till en bestämmelse "parhus får byggas", helt enligt planbeskrivningen. Man har under senaste åren hållit på de 7 sista fastigheterna och sålt hela klabbet till en byggherre som nu vill bygga parhus med 2 st bostäder på varje fastighet. De 2 parhusen enl plan blir alltså nu ett radhus(2 parhus sammanbyggda). Man "går runt" det hela och söker som tvåbostadshus, men vi kan visa att det per definition är "parhus" de tänker bygga. Det ska vara 3 meter från fastighetsgräns förutom på området där "parhus får byggas" där det står att de kan sammanbyggas vid fastighetsgräns. Dock har de sökt som tvåbostadshus som sagt och dessa får inte sammanbyggas i fastighetsgräns. Det är så mycket definitioner så man blir galen:) Detta är ett axplock, men gör Mark & Miljödomstolen en samlad bedömning borde det ge oss goda chanser.
   
 8. A
  Medlem · Halland · 506 inlägg

  Alias_Olle

  Medlem
  Upphävs bygglovet och det blir rivningsföreläggande kan man inte "köpa sig" ur situationen genom att betala sanktionsavgiften.
   
 9. O
  Bannad · Stockholm · 7 872 inlägg

  Odjuret

  Bannad
  Domstolen brukar gå igenom allting punkt för punkt.
   
  • Laddar…
 10. A
  Medlem · Halland · 506 inlägg

  Alias_Olle

  Medlem
  Sportigt. Har du någon länk till detaljplan eller har området ett namn i en kommun så det går att söka på?

  Var själv involverad i något liknande där en privat exploatör tillsammans med en arkitekt tokstyrde utformningen av ett området i en relativt känslig miljö genom en detaljplan. När det sedan blev dags att bygga blev det trögt att sälja och tomterna såldes tillslut med premissen att "du får göra som du vill bara du anpassar till omgivningen osv enligt PBL".

  När de som köpt tomterna sedan sökte bygglov blev det såklart stop eftersom det var så snäva byggrätter och bestämmelserna var anpassade efter en speciell hustyp så det i praktiken blev för många "avvikelser" för att bygglov skulle kunna beviljas... Då blev det såklart jag som handläggare som var "idioten" som inte beviljade planstridiga byggnader... Det många turer fram och tillbaka innan politikerna tillslut fick bevilja loven med många, långa och tveksamma motiveringar till avsteg...
   
 11. H
  Moderator · Stockholm · 43 059 inlägg

  hempularen

  Moderator
  I de fall där bygglov upphävs "sent", när husen redan är byggda. Så är det rätt vanligt att kommunen försöker fixa det med en detaljplaneändring, som upphäver felet i bygglovet. Det är ovanligt, men inträffar att det slutar med rivning.
   
  • Laddar…
 12. H
  Moderator · Stockholm · 43 059 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Är det verkligen uteslutande att parhus inte samtidigt kan vara 2 bostadshus? Det ena gäller ju hur många bostäder det får finnas på en fastighet, det andra (parhus) hur de ev. kan vara sammanbyggda.
   
 13. Anna_H
  Husägare · Värmland · 10 604 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Är problemet att de inte följer reglerna, eller är problemet att ni inte vill ha så många boende? Eller vad handlar det om?
   
 14. F
  Medlem · 13 inlägg

  forzapelle

  Medlem
  Alias_olle: Det gäller dp830 i Nynäshamn. Det går att hitta planbeskrivning och dp på kommunens hemsida. Det man kan säga är att det finns ingen begränsning på antal bostäder/fastighet. Det finns bara en utformningsreglering, och det är parhus. Vilket också är en otydlig bestämmelse naturligtvis och öppen för viss tolkning. Ett tvåbostadshus med utformningen parhus(delas i upplåten tomtgräns)är enl oss planstridigt. I vart fall är planen otydlig och måste tolkas av planbeskrivningen som istället är mycket tydlig vad gäller antal bostäder och hur de ska se ut.
  Anna_h: både och! Byn är inte byxad för en 30%ig förtätning, men vi kan inte göra så mycket åt om de skulle bygga flerbostadshus eller tvåbostadshus med lägenheterna exempelvis ovanpå varandra. Det skulle vi acceptera, dock är vi av uppfattningen att rätt ska vara rätt och just parhusen som sådana inte får uppföras. Boverket har mycket fina utförliga illustrationer och förklaringar på vad som gör ett tvåbostadshus till ett parhus.
  Dock finns det trafikutredningar, exploateringsavtal osv, allt baserat på avsedd exploatering på 32 bostäder. Man kan inte bara bortse från det.

  Det är inte särskilt troligt att man skulle få sålt några bostäder om man inte hade parhusutformningen så man fattar ju hur de tänker.
   
 15. F
  Medlem · 13 inlägg

  forzapelle

  Medlem
  Du skriver att bestämmelserna var anpassade efter en speciell hustyp. Var det så i klartext på plankartan eller tolkade du den utifrån planbeskrivningen i det här fallet? Byggrätten hos oss är 150kvm med 3 m från fastighetsgräns runt om förutom på 4 fastigheter där man får sammanbygga parhus. "Sammanbygga" i det här fallet är också oklart. Ingen vet om det är bostadsdelarna som får sammanbyggas eller parhusen som får sammanbyggas. Samma bestämmelse finns nämligen för komplementsbyggnad (komplementsbyggnad får sammanbyggas i fastighetsgräns) och man lägger ju inte sin komplementsbyggnad på granntomten:) Alltså får man förutsätta att man menar att man får sammanbygga 2 st parhus, men här vill man sammanbygga 2 st tvåbostadshus på 2 fastigheter i området där parhus får byggas. I detta fall ligger deras "smarta" omskrivning till tvåbostadshus byggherren i fatet.
  Det är mycket i det här:) Bifogar en bild på hur byggherren vill att det ska se ut samt en dump från detaljplanen med bestämmelserna om utformning.
   
  Redigerat 18 jan 2018 08:23
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.