Byggahus.se

Ny VA, tvingas riva altan

 1. S
  Medlem Nivå 1
  Hej

  Vi bor i ett område med kedjehus där det är byggt så att vatten och avlopp går under husen. Dessa byggdes 1963 och anslutningsavgiften för VA betalades då. Dessa ledningar har alltid räknats som varje fastighetsägares ansvar men det har nu framkommit att ledningarna faktiskt är kommunens ansvar.

  Nu säger kommunen att de inte kan underhålla dessa ledningar längre p.g.a. dålig arbetsmiljö med mera så deras lösning är att dra nya ledningar i gatan som varje fastighet får bekosta att ansluta sig till (grävning, rör, kopplingar), dock inte anslutningsavgiften då denna redan är betalad.

  Så då har jag två frågor:
  1. Kan kommunen göra på detta sätt, bara bestämma sig för att nu drar vi nya ledningar i gatan som alla får bekosta själva?

  2. Vi och många andra i området har byggt altaner/uterum eller plattsättningar som täcker hela framsidan. Dessa måste vi nu riva och bygga upp igen och detta får vi så klart bekosta själva enligt kommunen. Kan kommunen göra på detta sätt? Husen byggdes ju en gång i tiden på så sätt att alla ledningar gick under husen och detta har ju medfört att det inte har varit några problem att bygga på framsidan, det finns ju ändå inget i marken där att ta hänsyn till, tills nu när kommunen bestämmer sig för att göra på detta sätt.
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Det låter minst sagt märkligt. Men jag känner till ett fall som påminner om det. Mina föräldrar gjorde en stor renovering av huset ca. 1972. Då separerades bla, avloppsledningen från dagvattenledningen men kopplades ihop vid tomtgränsen, eftersom kommunen då bara hade gemensam ledning för dagvatten o avlopp.

  Ca 1985 grävde kommunen upp gatan och drog nya avlopp och dagvattenledningar. Då tvingades alla villaägare att omedelbart koppla in sig på dagvattenledningen på egen bekostnad. Även min mamma (pappa levde inte längre då) fick betala för dragningen trots att där redan var separata ledningar fram till tomtgräns.
   
 3. pelpet
  Medlem · Nivå 21
  Här kommer ett tips från skurup. Horisontell borrning. Gör du på det här sättet så kanske du kan undvika att riva altanen.
   
 4. mexitegel
  Allvetare · Nivå 23
  Intressant frågeställning. Jag roade mig med att läsa min kommuns ABVA (Allmänna Bestämmelser Vatten och Avlopp) och fann där följande:

  "Ny förbindelsepunkt
  Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga och huvudmannen efter ansökan går med på detta, så får fastighetsägaren bekosta den nya servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den tidigare servisledningens allmänna del.

  Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, så ska huvudmannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med den nya servisledningen och inkoppling av denna.

  Ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick bör göras i båda fallen."

  Nu skiljer sig ABVA mellan kommuner, så kolla vad som gäller för dig.

  Eventuellt kanske du hittar något i http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm som kan tillämpas.
   
 5. Enk Projektet
  Medlem · Nivå 14
  Får man öht bygga över där servisschakten går?