Byggahus.se

Motion om att avskaffa kravet på kontrollansvarig i PBL

554 läst  11 svar

?

Positiv till att avskaffa det tvingande kravet på kvalitetsansvarig vid småhusentreprenader ?

 1. Positiv

  78,8%
 2. Negativ

  21,2%
 1. Filip94
  Husägare Nivå 4
  Den 29 november 2018 lämnades en motion in i riksdagen om att avskaffa kravet på kontrollansvarig i 10 kap i plan och bygglagen vid småhus entreprenader.

  Riksdagen ställde sig bakom det som anförts i motionen och att se över om man kan avskaffa kravet på kontrollansvarig vid småhus entreprenader.

  Tänkte vi ska diskutera vilka positiva och negativa konsekvenser ett avskaffande skulle kunna få samt om ni är positivt eller negativt inställda till förslaget.

  Personligen är jag positiv till ett avskaffande då den kvalitetsansvarige är en stor kostnad för byggherren och är ofta oönskad. Vill man ha en kvalitetsansvarig så kommer man självklart kunna anlita en även om det inte är tvingande.

  Länk/källa:

  https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...vet-pa-kontrollansvarig-vid-byggande_H6021822
   
 2. R
  Medlem · Nivå 16
  Tror du att kostnaden försvinner? Vem som är oberoende skulle i stället kontrollera att bygget följer bygglov och kontrollplan? Lär inte bli billigare om kommunen skall kontrollera.
   
 3. Filip94
  Husägare Nivå 4
  Redan idag ska viss kontroll ske av kommunen.

  ”Minst en gång under byggtiden ska någon från byggnadsnämnden besöka byggarbetsplatsen. Byggnadsnämnden för protokoll över besöket.”

  ”Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutas. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

  Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.”

  ”Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.”

  Den kontroll som kommunen redan gör plus att byggherren ska vara kontrollansvarig och själv kontrollera att pbl, bygglov medmera följs är tillräcklig.

  Kommunen kan göra en utökad kontroll om de har fog för det. Det bör alltså endast ske i undantagsfall. I normal fallet ska man godta uppgifterna från byggherren och de uppgifter som i övrigt framkommit.

  Om inte byggherren anser sig ha kunskapen så kan han själv välja att ta in en konsult som kontrollansvarig b det bör inte vara tvingande.

  Före nya pbl 2011 så hette det kvalitetsansvarig och då var det vanligt att byggherren själv kunde utses till kvalitetsansvarig.

  Efter 2011 års lagstiftning så höjdes kraven på kvalitetsansvarig och bytte namn till kontrollansvarig vilket har medfört högre kostnader vid många projekt.
   
 4. Johannes Carlsson
  Allvetare · Nivå 15
  Skönt! Tycker mest min KA krånglar till sakerna i onödan så 25' i sjön..
   
  • Laddar…
 5. Jarlingar
  Allvetare · Nivå 13
  För den som bygger sitt hus själv så är inte detta, höjden av idiotiskt överförmynderi, något annat än ett slukhål att kasta onödiga pengar i.

  BORT MED SKITEN! (y)
   
  • Laddar…
 6. Johannes Carlsson
  Allvetare · Nivå 15
  Passa på att ta bort kravet på färdigställandeskydd också förresten
   
 7. Filip94
  Husägare Nivå 4
  Ja precis.
   
 8. Filip94
  Husägare Nivå 4
  Precis dessutom krävs färdigställandeskydd endast för 1-2 bostads hus.

  När flerbostadshus medmera byggs krävs det inte.

  En villa försäkring är en betydligt viktigare försäkring som cirka 98 % av alla hushåll har ändå är den helt frivillig så varför ska då inte färdigställandeförsäkringen vara frivillig...
   
 9. R
  Medlem · Nivå 16
  Det går att slippa. Beror bara på hur din betalplan ser ut. Jag behövde inget färdigställandeskydd.
   
  Redigerat 13 mar 15:16
 10. R
  Medlem · Nivå 16
  Hur många som bygger själv tror du har kompetensen att avgöra om entreprenören har gjort rätt?

  Du får tänka lite utanför byggahusforumet. Den stora massan som bygger hus har båda tummarna mitt i samma hand.
   
 11. A
  Medlem · Nivå 6
  Jag går mot strömmen och tycker det är dumt om kravet tas bort. Jag har dock generellt väldigt liten tilltro till individen, grundat på erfarenhet av alldeles för många "kan självare" och är därför tacksam för att samhället har någon form av kontroll, även om den kanske många gånger är långt ifrån perfekt så tycker jag att någon kontroll är bättre än ingen kontroll.
   
 12. R
  Medlem · Nivå 16
  För er som tänker att det skulle funka att kommunen kommer ut och kollar om ni är osäkra på om kontrollplanen följs... Ett kontrollärende kostar i storleksordningen 10-15000kr. Normalt brukar KA komma ut 2-3 gånger under bygget gång och det lär knappast bli färre kontroller om kommunen skall vara kontrollinstans. Och vad kostar det om man skött kontrollerna själv och huset inte uppfyller BBR krav för ex en balk inte dimensionerats enligt rätt kod?

  Kommunerna kämpar dagligen med att handlägga ärenden i tid för att slippa avdrag. Vad tror ni skulle prioriteras? Tillsyn eller bygglov?

  Och nej, det är inte bara att bemanna upp då det är brist på handläggare och kontrollanter.

  För någon blir det säkert enklare och billigare utan KA men för stora massan har jag svårt att se hur det skulle bli billigare utan KA.
   
  • Laddar…