É
Jag har dels sutteräng källarvägg med Finja murblock Exakt och sedan en rad med vanliga murblock innan trästommen kommer.

Det står i diverse anvisningar att man alltid ska putsa murkrön innan syll, fönster etc monteras. Varför ska man göra detta vid syllen? I Finjas anvisningar står det att man gör det för att få vind och vattentätt. Men jag ser inte att jag kommer göra det vindtätare med grundningsbruk, snarare tvätt om. Den jämna ytan riskerar bli ojämn. Och hur vatten ska komma in förstår jag inte när fasaden kommer utanpå och sticker ner nån cm över.I Finjas fall illustrerar dem med takstolar vilket inte gäller i mitt fall.

Är det verkligen nödvändigt göra detta innan jag sätter syllpapp+syll och sedan väggar/mellanbjälklag?
 
É
Ingen med lite input?
När man söker eller har sett bilder tidigare har jag aldrig sett någon grundad/slammad mur utan jag har bara sett fok som t.ex. sätter en rad lecablock i botten, sen kommer syllpapp och syll/stomme. Så jag har lite svårt motivera att göra detta men hade gärna hört någons synpunkter.
Väggarnas in och utsida ska slammas men nu pratar jag om den övre delen. Att fönster som är utsatta ska slammas ifrågasätter jag inte, men varför innan man sätter syllpapp och syll?
 
Antar att inget är absolut...

När jag har murat upp syll får jag det inte exakt jämt. dvs en eller annat block sticker upp/ned ett antal mm.

Jag drar av bruk på ovansidan med en rak bräda och får därmed överkanten "jämn" utan ojämn last mm

/ATW
 
É
Ok men då har du alltså gjort det för ojämnheten. Det faller väl in under att det ska bli lufttätt. Men du har inte gjort det för vattnets skull? Förstår ärligt talat inte vad de syftar på med vatten…

min syll är rätt platt så behöver inte jämna ut. Den är +/- 2mm på 11 meters sträcka men det kommer jag aldrig lyckas jämna ut med grundningsbruk. Jag grundade gaveln som är mer ojämn men använde bara kalkkvast, enligt instruktion, och det jämnade ju inte ut något alls så där tar jag tjockare syllisolering mellan trävägg och mur.
 
É ÉlPon skrev:
Ok men då har du alltså gjort det för ojämnheten. Det faller väl in under att det ska bli lufttätt. Men du har inte gjort det för vattnets skull? Förstår ärligt talat inte vad de syftar på med vatten…

min syll är rätt platt så behöver inte jämna ut. Den är +/- 2mm på 11 meters sträcka men det kommer jag aldrig lyckas jämna ut med grundningsbruk. Jag grundade gaveln som är mer ojämn men använde bara kalkkvast, enligt instruktion, och det jämnade ju inte ut något alls så där tar jag tjockare syllisolering mellan trävägg och mur.
Och vart tog grundmurspappen vägen?
 
É
S seniorkonsult skrev:
Och vart tog grundmurspappen vägen?
Vad menar du? Har jag antytt att jag inte ska ha grundpapp mellan träsyll och mur?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.