Byggahus.se

krav på Naturvårdsområde

 1. L
  Medlem · 9 inlägg

  LasseK

  Medlem
  Var i kontakt med en skogvaktare igår.. Det visade sig att det runt vår fastighet är ett naturvårdsområde.

  Enligt honom ska skogsdungen hållas öppen för vårt torps (läs hus) skull.

  Det tycker vi är bra. Vi vill själva rensa upp lite och kontaktade därför skogvaktaren innan vi på eget bevåg började rensa bort all sly-vegetation.


  Men vad är det som gäller för skogsbolaget på ett naturvårdsområde? Måste de hålla rent runt vår tomt, får de inte avverka alla träd? Osv.
  Vad har de för lagliga "krav" på sig?

  Nu kommer de förmodligen ge mig ok för att snygga till, men om det skulle vara så att jag faktiskt gör dem en tjänst så skulle det vara bra att veta det.

  Tackar!
   
 2. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: krav på Naturvårdsområde

  Det verkar som grannfastigheten varken är formellt naturreservat eller nationalpark. Därför är det bara allmänt hållna krav i skogsvårdslagen som gäller.  När ägaren låter göra skogsbruksplan avsätter man normalt frivilligt skyddsvärda områden för "naturskyddande åtgärder".  Men i praktiken består ägarens insats till att göra ingenting alls.  Vilket är synd. Det är roligt att folk har er inställning.  Markägaren har all orsak att vara tacksam för att ni hjälper till, och låta skogvaktaren bistå er med åtminstone goda råd.

  Om jag gissar rätt består markerna runt er tomt av gamla lövbeten och hagar som använts i torpets jordbruk.  Sedan man slutat odla inägomarken och inte längre håller djur i bete växer dessa marker igen. Vill man behålla odlingskaraktären måste människan själv ta bort allt som djuren tidigare betat. Solitära träd ska man behålla, och de mår bäst om konkurrerande småträd hindras växa sönder solitärernas kronor.   Man gynnar mångfald, och aktar noga områdets naturliga bäckflöden.  Är man riktigt ambitiös ser man till att återställa utdikade våtmarker.
   
 3. L
  Medlem · 9 inlägg

  LasseK

  Medlem

  Re: krav på Naturvårdsområde

  :)

  Aha, vi har på sikt tänkt att vi skulle har några hästar på gården. Vi har idag en hage men vi tycker att vi behöver lite större om det ska funka bra.
  Den närliggande igenväxta björkdungen tyckte vi skulle passa för det. Den är dock lite vattensjuk. Sen när vi fick reda på att det var naturvårdsområde så blev det lite osäkert på vad som är tillåtet.


  Men det är alltså ok att dika ut den lite lätt vattensjuka marken - det skulle bara motsvara god skogsvård i det här fallet?
   
 4. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: krav på Naturvårdsområde

  Först en liten ordningssak:  Området vi talar om är sannolikt "avsatt" till "naturvårdande åtgärder" i skogsplan helt frivilligt av skogsägaren.  Det betyder på ren svenska att det är en ren förlustpost i skogsbruket.  Kolla med skogvaktarn!  Och förhandla SEDAN om arrendepris för tillkommande betesmark.
  ;)

  Att ni skaffar hästar är nämligen en fantastisk tillgång för att hålla landskapet öppet.  Ni borde nästan få betalt för att de går och betar i de förslummade hagarna!  Kolla om markägaren är redo att dela på kostnaden för stängsel, och betrakta arrendepriset som något symboliskt.

  Apropå första grovröjning glömde jag nämna något viktigt och riktigt tråkigt:  Använder du röjsåg kommer slyet tillbaka med ännu större intensitet.  Du BÖR avlägsna slyet med rötter och allt!  Spara dock exempelvis lite vresros, olvon, vildapel. hassel, fågelbär, gamla enar och sådant buskage som kommer viltet till nytta.  Ett och annat dött torrträd lämnar du orört på rot som "skafferi" för hackspetten.  Fråga återigen skogvaktarn till råds.

  Apropå dikning:  Skogsdikning i produktiv skogsmark är anmälningspliktig.  På områden som dessa hagar är dikning att avråda. Om det vattensjuka området ansluter till bäckflöde har ni en fantastisk grund för ett levande landskap.  Våtmarker ökar den biologiska mångfalden.
   
 5. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: krav på Naturvårdsområde

  Plötsligt inser jag missförståndet: När jag talade om att "återställa våtmarker" menade jag INTE att rensa gamla diken. Jag menade att återställa marken till det kärr det var INNAN våra förfäder grävde sina diken.
   
 6. L
  Medlem · 9 inlägg

  LasseK

  Medlem

  Re: krav på Naturvårdsområde

  Blir det inte ett litet motsatsförhållande, man ska bevara det gamla och använda marken som det gjordes förr - med djur.
  Men markerna ska också återställas med avseende på dess våtmarker.

  Självklart var förmodligen var våtmarkerna "först", men det kan ju vara så att när det var våtmarker så var det inget öppet landskap....

  Så det är kanske inte så enkelt vad det är som ingår i att återställa landskapet - det finnas kanske mer specifika mål för hur man tar hand om landskapet?
   
 7. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: krav på Naturvårdsområde

  Helt riktigt. Odlingslandskapet är en parentes. Och åtminstone jag själv tycker inte om att vistas längre stunder i äkta urskog. Självklart kommer du att hamna i en eller annan kompromiss. Diskutera våtmarken med både skogvaktaren och kanske någon ekolog.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.