Byggahus.se

Isoleringsmetod yttertak, vad tror ni?

 1. X
  Medlem Nivå 2
  På tur närmast är tilläggsisolering av vinden!

  Suttit och läst endel om sprayisolering här på forumet. Även på sidorna hos entreprenörer som utför och företag som sysslar med fuktrelaterade sysslor för att bilda mig en egen uppfattning. Åsikterna går isär hela vägen upp från forum till proffsen om isolering från insida yttertak. Isolera taket utifrån är alla överens om funkar, men den lösningen är inte ett alternativ för många då ett takbyte inte är aktuellt och/eller att konstruktionen inte tillåter utan modifiering (t.ex takkonstruktioner utan råspont).

  Min tolkning av klimatvind är att den utvändiga isoleringen höjer temperaturen en smula på vinden & råsponten så daggpunkten förflyttas ut från vinden. Taktäckningen (tex plåt) förblir samma temperatur som innan så fukten går genom råspont-cellplast-membran för att sedan kondensera mot plåttaket. Kondensen droppar sedan ner på membranet och leds bort.

  Isolerar man taket inifrån och behåller den ursprungliga konstruktionen stänger man in råsponten mellan två lager, takpappen och sprayisoleringen. Då kan inte råsponten andas.

  Saxat från http://www.lfs-web.se/:

  "Några sprayisoleringsföretag har vad vi sett gått ut med rekommendationer att sprayisoleringen ska appliceras inifrån vinden ut mot yttertakets insida, direkt mot råsponten. Än en gång måste vi varna då trä inte är ämnat att stängas in samtidigt som det från vissa punkter kan dra åt sig väta. På vindens yttertak läggs ofta mycket tät takpapp så denna vägen kan inte heller råsponten andas och avfuktas. Takstolarna kan också ta allvarlig fuktskada eller vattenskada eftersom även dessa till del stängs in av sprayisoleringen."

  Ovanstående sprayisolering tolkar jag som att den är av modell med slutna celler. Så att behålla konstruktionen i ett yttertak med konstruktion med takpapp med isolering från insida är ett felaktigt tillvägagångssätt.

  Nu till mina funderingar.

  Förutsättningar: Hus byggt -76. Inköpt för 1,5 år sedan. På vindan fanns svaga vita fläckar och ringar på flera ställen. Inga svarta prickar/fläckar eller ruttet trä. Trasig mekanisk hemmabyggd ventilation. Otätheter mot vind från dels tidigare ägare men även från elektriker som gjort om/dragit nya matningar när kök flyttades och badrum renoverats. Hål för VP-rör och uppskuren kondensskydd ej reparerat där köket stog innan. Även varit hantverkare som dragit in kabeltv. Inkommande kabel går till en splitt på vinden och därifrån ut till respektive rum. Även där otätt då stora hål tagis upp i förhållande till kabel. Hål för köksfläkt på tok för stort (men som täcks av kåpan), ej tätat. Hål för eftermonterad kamins skorsten ej tätat. Takstolar mätta med fuktkvotmätare gjord förra vår och sommar med resultat ~14%.

  Sedan inflyttning har följande åtgärder gjorts:
  Jag har fått FTX ventilation installerat och kalibrerat på min begäran till lite mer undertryck än standard.
  Tidigare hål och otätheter vid takdosor/vp-rör/vent/kabeltv/elkabel genomföringar har jag tätat med fogskum uppifrån vinden, även tejpat före där åtkomst fanns med diffusionstät tejp. Ej synliga rörgenomföringar och ventilationshål inifrån har från insidan skummats och tejpats täta med diffusionstät tejp. Vid renovering av husets sovrum/hall/v-rum/kök/matsal har jag bakom taklist (var springa mellan ytter-innervägg och pärlspont på ca 2cm) tätat med fogskum. Vid fönsterbyte till PVC skummades fönster och dörrar och även tejpades med 3M 8067 All Weather tätningstejp. Nya ytterdörren drevades som vanligt och tejpades mellan karm och vägg med 3M 8067 All Weather tätningstejp. Skorsten och köksfläkt tätat med brandklassat fogskum. Isolering av im-kanal på vinden var pusslat med småbitar av vanlig glasfiber, utbytt till brandisolering. Jag anser att jag tätat så bra som går under rådande förutsättningar för att undvika inomhusfukt från att komma upp till vindan. Monterat en trådlös givare för mätning med hygrometer nu i början av vintern. RF pendlar mellan 87 och 65 beroende på temperatur och väder.


  Min takkonstruktion är som följer: Takstolar-masonit-läkt-plåttak.Med en diffusionsöppet skum, t.ex. icynene borde det rent teoretiskt bli samma funktion som med att isolera ett tak med råspontkonstruktion? Luften stiger, går igenom icynene-masoniten för att sedan kondensera mot plåttaket som är kallt. Kondensen droppar sedan ner på masoniten och leds bort?
   
 2. X
  Medlem Nivå 2
  Ingen som vill bolla teorier med mig eller rent utav har fakta? :(

  Är jag i rätt forumdel? Ska den kanske ligga under isolering?