Byggahus.se

Intressant från ARN ang prispåslag

 1. jbr
  Besserwisser · Nivå 7
  Jag tjatar vidare... återigen, det är ju precis det som är pudelns kärna.
  Allt annat är brus i sammanhanget.

  Antal meter förbrukad FK, oavsett pris, har ju inget med saken att göra.
  Att använda 8 dvärgbrytare men debitera för 10, installera 4 vägguttag men debitera för 5, använda 48m FK men debitera för 100 är endast exempel på bedrägligt beteende och är en helt annan fråga. (...och det innebär INTE nödvändigtvis att så är fallet här)


  Som sagt,
  problemet kokar ner till det riggade systemet med listpriser och tillhörande rabattsatser. Så länge systemet saknar all form av transparens är situationen hopplös för kunden. Det blir knappast bättre av att bevisbördan tycks ligga hos kunden.
   
 2. U
  Medlem · Nivå 10
  Då är ju lika många på varje sida
  Det ska väl inte vara några problem
   
 3. H
  Medlem Nivå 5
  Så tror jag inte man kan säga. Är man i hög position i t.ex Villaägarförbundet har man nog stor tilltro även till andra förbund, t.ex då Elinstallatörerna. Man har blivit indoktrinerad i "systemet" under många år hur fantastiskt det är med alla organisationer och lobbying. Värdegrunder före verkligheten typ.
   
 4. jbr
  Besserwisser · Nivå 7
  Vi vet ju inte hur beslutsprocessen ser ut... vilken typ av enighet som krävs etc?

  Jag tror du ska se det i ett större perspektiv och inte enbart i det här specifika fallet, vi har ju inte alla fakta osv.

  Tycker inte du också att det kan ligga ett visst problem i att ARN har en hållning som säger:
  Priset får inte avvika ”väsentligen” från vad näringsidkaren – i det här fallet elfirman – själv betalar till sin underleverantör.
  ...samtidigt som det är omöjligt att göra en sådan jämförelse?

  Som sagt, frågan är inte huruvida man får göra påslag på materiel, frågan är om det ska finnas någon form av rimlighet i dessa påslag och hur man i så fall ska kunna skydda kunden från sådana påslag.
   
  • Laddar…
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 17
  28-34 § reglerar nämndens beslutsförhet.

  https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...ning-2015739-med-instruktion-for_sfs-2015-739

  I korthet är det majoritetsröstning vid oenighet i nämnden och ordföranden som har utslagsröst vid lika röstetal. Min egen erfarenhet från andra statliga nämnder som jag suttit i är att svensk konsensuskultur råder. Man försöker nog komma överens och hålla god ton och eftersom ingen individ i nämnden egentligen har några hästar i racet så låter man troligen den föredragandes mening råda inom ramverket för juristordförandens definition av vad som ska prövas.
   
 6. 13th Marine
  Renoverare · Nivå 20
  Ja det låter riktigt konstigt att hantverkarens inpris ska styra, då finns det inga incitament till att minska kostnaderna för kunden, för ju högre inpris, desto större påslag kan man göra.

  Då skulle man kunna skapa ett extra bolag som egentligen bara agerar mellanhand "elfirman materialförsäljning" som säljer materialen till "elfirman elinstallation" till vilket pris som helst.
  (Jämför med hur Biltema gör för att lägga vinsten i ett lågskatteland)
   
  • Laddar…
 7. J
  Medlem · Nivå 6
  I förlängningen kan man undra vad det gör för elsäkerheten när påslagen på material blir höga. Med vettiga priser på material tänker jag mig att man väljer att köpa genom den som utför jobbet. Är materialet för dyrt pga påslag tänker jag mig att fler väljer alternativa inköpskanaler med följden att det som skruvas/monteras in i hemmen håller en lägre kvalitet.
   
  • Laddar…
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Det vore intressant, om någon skulle välja att driva ett sådant här fall till domstol, för att få ett rättsfall om hur konsumenttjänstlagen skall tolkas.

  Men då skall det inte vara det aktuella fallet, här finns aldeles för många oklarheter.

  Men OM jag anlitar en elektriker, som använder ex. Elko uttag, lite Hager prylar osv. Där allt finns att köpa på Hornbach, identiskt samma prylar. Men elektriker väljer att köra till Ahlsells, på min bekostnad. Och sedan debiterar ex 200% mer än Hornbach priset. Då tror jag att det skulle finnas en chans att rätten kommer fram till att det bryter mot skälighets reglerna för hur man får debitera..

  Om inte priset är bestämt i förväg, så skall priset vara skäligt. Hantverkaren är också skyldig att se till kundens intressen ex. vid val av material och leverantör (kommer inte ihåg exakta formuleringen).

  Så om hantverkaren kan välja mellan att köpa all materiel på Hornbach för 1000 kr, eller att köpa av sin egen firma för 3000. Då har han inte tillgodosett kundens intressen. Och priset blir oskäligt.
   
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 17
  • Laddar…
 10. F
  Medlem · Nivå 6
  Var det inte uppe ett fall precis avseende det för inte så länge sen? Har för mig att parterna (tyvärr) förlikades just innan det skulle tas upp i tingsrätten.
   
 11. jbr
  Besserwisser · Nivå 7
  Jo, det var ett fall som verkade vara väl underbyggt. Det hade varit intressant att se hur det hade gått i tingsrätten.
   
  Redigerat 12 dec 2019 14:01
  • Laddar…
 12. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Ska man tolka detta som att det för konsument är en nackdel att anlita elektrikerföretag som är anslutna till IN ...?
   
  • Laddar…
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 17
  Provocerande tanke. Läser man på INs hemsida är det i alla fall inte deras medarbetare man som konsument vill ha emot sig i ARN:

  "Vi är experter inom våra områden och drivs av att göra skillnad för medlemsföretagen. Därför finns vi i medlemsföretagens vardag och vi jobbar för deras framtid."

  "Vår verksamhet fokuseras på [...] opinionsbildning och lobbying för företagens villkor."

  "Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete"
   
 14. U
  Medlem · Nivå 10
  Det är ju för j-t
  Då är det ju någon som tar elfirmans synpunkter på allvar och som dessutom är insatt i verksamheten...
  Hur kan detta tillåtas i vårt samhälle?
  Nej ut med de sakkunniga och sätt in fyra st hempulare från det här forumet.
  Då kan de svinaktiga företag som utför elarbeten klämmas åt ordentligt.
  Varför ska de ha någon företrädare.
  Kanske vi ska passa på att ändra om i rättssystemet också, slopa försvarsadvokaten och ha två åklagare istället.
  :thinking::cool:;)
   
 15. 13th Marine
  Renoverare · Nivå 20
  Eller så kanske det hade räckt att ha lagkunniga och inte lobbyister i nämnden.