Byggahus.se

Hemfridzon

 1. P
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Vi har köpt en tomt på ca 7200 kvm där det endast finns en förrådsbyggnad. Tyvärr så går det en bäck ungefär 80 meter från där vi vill ställa huset som vi måste söka strandskyddsdispense för.

  Min fråga är om det går att hävda hemfridzon på en sådan tomt?

  Jag kan också tilläga att det ligger ett annat bostadshus mellan vårat och bäcken samt att det går en mindre väg utmed bäcken vilket inte hindrar folk från att ta sig dit.
   
  Redigerat 10 jan 2015 11:06
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Vet inte om jag förstår hur du menar?

  Hemfridzon är ett lite löst begrepp, men det anses vara ett område på minst 10 och ungefär max 50m runt ditt bostadshus. Runt ev. förråd osv. så är avståden mindre. Det är så ett område som allmänheten inte har tillträde till enl. allemansrätten. Exakt hur stort området är i ett enskilt fall beror på saker som om du har anlagd trädgård inom området osv. Just därför så får man inom område med strandskydd inte utöka sin hemfridzon, framförallt inte mot vatten, genom att anlägga rabatter, hugga ned tråd osv.
   
 3. P
  Medlem Nivå 1
  Ok, tack!

  Håller på desperat att leta särskilda skäl för dispense :).
   
 4. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Men om det redan bor någon mellan dig och bäcken?
   
 5. P
  Medlem Nivå 1

  Lät på bygglovshandläggaren som om det KANSKE hade betydelse, men inte säkert. Tycker det finns ingen logik i det här med hemfridzon och allemansrätten. Ska vem som helst kunna springa in och ta ett varv i trädgården!
  Finns liksom ingen genväg genom tomten som leder till något.
   
  Redigerat 10 jan 2015 19:02
 6. F
  Medlem Nivå 1
  Boverket och Naturvårdsverket har gett ut en utmärkt tidskrift om strandskydd som beskriver vad som menas med hemfridszon och vad syftet med strandskyddet är; Att säkerställa allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag samt att det skall lämnas en fri passage för att allmänheten obehindrat skall kunna gå efter stranden. Vad gäller regler om hemfridszon syftar de till att freda den egna "täppan". Därför bör den markeras med häck, staket eller liknande för att allmänheten skall kunna avgöra att just här gäller inte allemansrätten.
   
  • Laddar…
 7. Anna_H
  Husägare · Nivå 19
  Häck eller staket fyller ju två syften när det gäller strandskydd: dels hindrar det folk med mindre respekt att komma för nära, dels visar det dem som är lite mer försynt att utanför det är det okej att röra sig till stranden.

  Fast det är allt många små bäckar som fått strandskydd helt omotiverat?
   
 8. M
  Medlem Nivå 17
  Oklart hur du menar, men hemfridszonen sträcker sig inte utanför din tomt i alla fall.
   
 9. P
  Medlem Nivå 3
  Finns det redan byggnader på tomten kommer ni få dispens för att bygga för tomten är redan exploaterad.
  Det finns som jag förstår det ett annat bostadshus mellan bäcken och er tomt samt en väg. Är vägen öppen för allmänheten så det är den "vägen" man tar för att komma fram till bäcken samt ströva längs den?
  Hemfridszonen är som hempularen skrev, förutom att man kan söka dispens för att uppföra, häckar, staket etc. Generellt brukar det gälla att komplementbyggnader får man uppföra i höjd med eller bakom bostadshuset, om vattendraget/sjön/havet är "framför" huset så länge det inte ökar hemfridszonen markant samt inte tar bort/täpper till vägar för allmänheten att ta sig till vattendrag/sjö/hav
   
 10. P
  Medlem Nivå 1
  Helt rätt! problemet var att vägen inte inte är tillräckligt stor för att räknas som avskiljande. 4 meter bred och asfalterad räckte inte.
  Kan undra vad dom har för krav för skick på den byggnaden som finns där för att kunna räknas som exploaterad :confused:. Byggnaden är ett kallbyggnad som är 5x10 meter, står på plintar. Dom vet säkert knappt själva vart gränsen går.
   
  Redigerat 11 jan 2015 14:00
 11. P
  Medlem Nivå 3
 12. P
  Medlem Nivå 1

  Hade ju vart en dröm om det hade gått. Men försöka kan man ju alltid göra :)

  Tack för alla svar!