personstar

Grusa väg som ligger inom strandskydd

3k läst  42 svar

 1. H
  Medlem Nivå 3
  Hej!

  Vår sommarstuga (inköpt 2016) är en sjötomt, den styckades av och byggdes i slutet av 50-talet. Det finns beviljat standskyddsdispans från länsstyrelsen och bygglov från kommunen på samtliga byggnader. För att komma till stugan så har vi servitut på en skogsbilväg från allmän väg och fram till oss. Den sträckan är ca: 700-800 meter. De sista 350 meterna innan man kommer fram till stigan går endast idagsläget att köra med en 4-hjuling. Vi skulle vilja lägga grus på vägen så att vi kan komma fram med bilen. Markägaren har inget emot detta alls men kommunen (ansvarig för strandskydd) säger stopp och hänvisar till att det är inom dessa 300 meter. Vi hävdar att då dels tomten styckades av innan strandskyddsreglerna (hade avstyckningen gjorts idag så hade lantmäteriet skött strandsskyddsdespansen för vägen då det måste finnas väg till fastighet) började gälla så har vi rätt att ha en skogsbilsväg standard då det är det som finns angivet på lantmäterietspapper och kartor. Samt att då vi ej dikar ur utan endast lägger på grus så förstör vi ej för djurlivet. Men detta som sagt var tycker inte kommuens ansvariga. Finns det någon här inne som vet vad som gäller? Har vi rätt eller har kommunen rätt?

  Med vänlig hälsning,
   
 2. harry73
  Allvetare · Nivå 18
  Att man får underhålla sin väg så att framkomligheten garanteras, känns normalt. Om kommunen motsätter sig, skulle jag försöka att få det svart på vitt. T ex ni skriver ett brev där ni frågar om ni får hyvla och underhållsgrusa vägen. Svarar kommunen nej, då har ni ett myndighetsbeslut som man kan överklaga.
  För att få ett vettigt och genomtänkt svar från kommunen, kan ni fråga i brevet om de kan ange lagrummet de baserar sitt svar på.
   
 3. R
  Medlem Nivå 7
  Exakt vad är det kommunen har sagt?
  Att ni behöver ansöka om strandskyddsdispens?
  Eller är det ett avslag på en gjord ansökan?

  Det kan nog vara så att det räknas som att ni ska nybygga en anläggning. Om man liksom bara kör på originalmarken idag och ni ska tillföra gruslager. Och då kan det nog vara rätt att kräva en strandskyddsdispens.

  Om ansökan avslagits så överklagar ni lämpligtvis.
  Omöjligt att säga vem som har rätt utan karta och bilder på platsen m.m. 300 m är väl utökat strandskydd (?) så kan tala för att det är svårare då det redan värderats som värdefullt område. Men era skäl med en sedan länge befintlig stuga är inte helt dåliga heller.

  Dock bör du veta att rätt i servitutet bara gäller mot markägaren och inte har att göra med rätt enligt andra lagstiftningar.
  Du bör snarare ta sikte på att det i praktiken inte tillkommer mer exploatering och att lite grusväg inte verkar privatiserande mot allmänheten.
  Eller kommer parkeringen placeras så den kanske kan ses som ett problem? Fundera på att lägga den bakom huset där strandskyddet redan är utsläckt i så fall.
   
 4. Anna_H
  Husägare · Nivå 15
  Läge att gå direkt på Länsstyrelsen som satt upp reglerna och fråga vad de säger om saken.
  För strandskyddet är så tight som kommunen säger. Här ville kommunen snygga till en strandlinje av sprängsten, göra riktiga kajer istället, sprängsten som de själva lagt dit när vägen till hamnen byggdes för länge sedan. Men det ältades i Länsstyrelsen i ett par år innan de accepterade och först efter att det gjorts noggranna kontroller av djurlivet.
   
 5. H
  Medlem Nivå 3
  Tack för era svar!

  Vi har ej skickat in det än då den ansvariga personen på kommunen har sagt att vi aldrig kommer att få genom detta utan att det kommer avslås. Givetvis tänker vi inte låta oss nöja oss med detta men innan vi skickar in så hade det varit väldigt trevligt att få andras kunskaper och erfarenhet.

  Vår argumentation som vi kommit på hitills är denna:
  På avstyckningskartan från 50-talet är det en tydlig uppritad skogsbilsväg
  Vi kommer ej dika ur så förändrar inte miljön.
  De första 500 meterna av vägen är grusade och nästan hela den sträckan är också inom strandskyddet.
  Det kommer ej öka privatiseringen, det blir faktiskt lättare för folk att ta sig ut i skogen och fram till sjön.
  Parkeringen kommer att ligga bakom den sista byggnaden så alltså så långt från sjön som vi kan göra den. Parkeringen kommer att ligga inom vår avgränsade tomtplats så ingen utökning av hemfridszonen. ( har beslut från länsstyrelsen på tomtplatsavgränsning)
  Att förbättra den bef. "vägen" är enda möljga sträckan som vi kan göra en väg på.
  Vad tror ni om våra möjligheter? Finns det något annat som man kan trycka på?

  Med vänlig hälsning,
   
 6. harry73
  Allvetare · Nivå 18
  Nej ni vill inte förbättra vägen, ni behöver underhålla vägen för att behålla samma standard som förrut. Det gör ni genom att jämna till vägen och underhållsgrusa den. Ni kan även fråga kommunen om de har åsikter om vilken färg på gruset passar bäst :)
   
 7. H
  Medlem Nivå 3
  Den ansvariga personen på kommunen var ute hos oss i våras och dokumenterade hur det ser ut. Personen har även mailat oss denna mening, klippt och klistrat lite då det var en lång text "Vi skall innan vi gör något på fastigheten skicka in en detaljerad redogörelse av detta så att de kan avgöra om det krävs dispens eller ej...Då slipper vi också få in tillsynsärende senare." Vilket kändes lite märkligt då vi inte har myglat med nåt eller försökt komma undan, tvärtom. Men vilket fall som helst så vill vi att det skall vara "by the book".
   
 8. S
  Allvetare · Nivå 10
  Det som står i servitutet måste väl gälla.
  Det är väl bara att göra det underhåll som en skogsbilväg kräver?
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Njaa... servitutet har egentligen inget med saken att göra. Mer än att om servitut hade saknats så skulle även markägaren kunnat lägga sig i.

  Du kan ju ex. ha ett avtalsservitut med en markägare om lite vad som helst. Men strandskyddet blir inte upphävt för det.
   
 10. S
  Allvetare · Nivå 10
  Så är det såklart. Vet inte hur jag tänkte....eller inte tänkte :oops:
   
 11. harry73
  Allvetare · Nivå 18
  Nej, men är servitutet äldre än strandskyddsreglerna, borde det automatisk finnas dispens för servitutsvägen. Och den borde då få ha enklare standard. Men även skogsbilvägar brukar ha grusslitlager
   
 12. Anna_H
  Husägare · Nivå 15
  Prata direkt med länsstyrelsen om vad ni får göra som sagt, för det är det de menar med tillsynsärende, att ert vägunderhåll kan generera en anmälan högre upp. För kommunen beviljar ju dispens från strandskyddsreglerna, sedan är det upp till Länsstyrelsen att acceptera dispensen.

  Skogsstyrelsen angående att anlägga skogsbilväg:
  https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/vagar/
  "Samråd med länsstyrelsen när du bygger en väg som inte i första hand är till för skogsbrukets behov, utan där syftet är ett annat."

  Skogskunskap om hur en skogsbilväg ska vara beskaffad:
  https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/vagnatsplanering/matt-och-anvisningar-for-skogsbilvagen/
  (denna är givetvis total överkurs, men eftersom det explicit står skogsbilväg i servitutet ska den i princip se ut så här för att du inte ska riskera att köra sönder marken)

  Summa summarum kan jag inte se annat än att du är skyldig att fylla på med grus för att marken inte ska bli sönderkörd. Men du bör ha detta svart på vitt från Länsstyrelsen. Om de säger Ja behöver du så vitt jag begriper inte fråga kommunen.
   
  Redigerat 11 sep 2017 14:11
 13. H
  Medlem Nivå 3
  Tackar för responsen :)
  Vi hade tänkt att gå via kommunen först då de ger svar mycket snabbare. Länsstyrelsen har som mål att man skall höra nåt från dem inom 220 dagar men man får räkna med ett år. Så om vi hade fått kommunen att se det från vår synvinkel så hade vi kunnat köra ut grus i vinter när det är tjäle. Men det kanske är bättre att ha lite is imagen och gå via läns direkt?
   
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  Nu har jag visserligen ingen färsk erfarenhet av länsstyrelsen, men det borde gå att få tag på någon som kan uttala sig om principen. Behöver ni strandskyddsdispens för att underhålla en bef. väg.

  OM det behövs dispens, då kan det säkert ta typ 200 dgr. att få det behandlat. Behövs det inte dispens, så borde det bara vara att lägga på grus oavsett vad kommunen tycker. Att lägga grus på sin tomt eller väg får man göra så länge det inte är mer än 50 cm. Utom då om det är en tomt med strandskyddsdispens. Det kan också vara viktigt för fallet att det är en väg som inte går på er mark. För det man vill stoppa genom att ex. förbjuda utökning av gräsmattan inom strandskyddat område, är att folk utökar sin hemfridszon. Men hemfridszonen kan inte utökas utanför din egen tomt.
   
  Claes Sörmland och Anna_H gillar
 15. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 11
  Frågan är väl egentligen huruvida det finns en väg idag eller inte. Bedöms det inte finnas en väg blir det nyanläggning vilket kräver strandskyddsdispens, bedöms det finnas en väg har ni rätt att underhålla den.

  Jag har svårt att se varför kommunen ska trilskas och hävda att en väg som det finns servitut för och som behövs för att ta sig fram till fastigheten skulle ha återgått till naturen eller aldrig funnits, men uppenbarligen står "orörd" natur högre i kurs än mänskliga behov hos många handläggare – och i viss lagstiftning.
   
  Hemmakatten gillar

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: