Byggahus.se

Grannens staket går in på min tomt

 1. B
  Medlem · Skåne · 724 inlägg

  BobbyEwing

  Medlem
  Hmm, borde det inte vara tredimensionellt om man även tar hänsyn till saker "ovan mark" såsom balkonger, dvs tomten är som en kub av oändlig höjd? Tvådimensionell borde ju vara det traditionella, dvs en form på en karta. En endimensionell tomt torde vara omöjligt eftersom en endimensionell figur aldrig kan innesluta en area.. Inte för att det har med ämnet att göra...
   
  • Laddar…
 2. mycke_nu
  Medlem · Gotland, Sudret · 12 285 inlägg

  mycke_nu

  Medlem
  Tredimensionella fastighetsgränser handlar väl mest om att man skall kunna göra fastigheter av tunnelbanestationer och liknande anläggningar under markytan.

  Om man sedan sätter upp staket på annans mark så är man illa ute: (Brottsbalken)

  11 § Tager någon i skog eller mark olovligen sådant som avses i 12 kap. 2 § andra stycket och är ej brottet enligt vad där sägs att anse som åverkan, skall vad i detta kapitel är stadgat angående tillgrepp äga tillämpning.
  Gör någon intrång i annans besittning av fastighet, såsom genom att olovligen anbringa eller bryta stängsel, bygga, gräva, plöja, upptaga väg eller låta kreatur beta, eller skiljer någon obehörigen annan från besittning av fastighet eller del därav, skall vad i 8 och 9 §§ sägs om egenmäktigt förfarande eller självtäkt äga tillämpning.


  8 § Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något.
  Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.


  9 § Rubbar man olovligen annans besittning för att själv taga sig rätt, dömes för självtäkt till böter eller fängelse i högst sex månader.


  Det är bara att göra polisanmälan.
   
  Redigerat 23 maj 2008 04:51
 3. F
  Husägare · Skåne · 224 inlägg

  Frodda

  Husägare
  Håller med många här! gräv upp hans staket om du är säker på saken, dumpa på tomten!
  Kan förstå de kliar ordentligt i fingrarna..

  Men varför vara lika dålig som han?
  Gör det korrekt, berätta för han vad lagen säger, ge han en chans flytta sitt staket.
  Vägrar han fortfarande lyssna kontakta kronofogden/polisen.

  Då kan du inte bli fälld för något överhuvudtaget..du har varit "schysst" och gett han en chans korrigera ett misstag.
  Sen får kronofogden/polien ta över, och då kanske det kan gå som det står ovan här i lagtext.
   
  • Laddar…
 4. Milkshaken
  Bannad · Kalmar · 1 768 inlägg

  Milkshaken

  Bannad
  Hur gick det sen "Grantoppen"... ?
   
 5. K
  Medlem · Västernorrland · 2 585 inlägg

  Kurtivan

  Medlem
  Jag skulle absolut lägga min energi på annat än att reta upp sig på ett staket som står några centimeter fel.
   
 6. G
  Medlem · Stockholm · 123 inlägg

  Grantoppen

  Medlem
  Inga åtgärder har vidtagits mot staketet. Däremot roade sig grannen med att leda in ytvatten mot min fastighet vilket resulterade i jag la upp en jordvall på min sida av staketet. Ytvattnet rinner således precis under staketet som är av trä går. Vet inte hur länge det kommer ta, men tids nog kommer staketet därmed rasa in mot min tomt. Får väl se vad man gör den dagen... Förhoppningsvis har den tomtägarens vite på 100 tkr per månad klubbats igenom av Länsstyrelsen och Länsrätten vid den tidpunkten så med lite tur kanske man fått byta till en normalt funtad granne innan staketet orsakar mer problem. :D
   
 7. Milkshaken
  Bannad · Kalmar · 1 768 inlägg

  Milkshaken

  Bannad
  Ok, men för att det måste bli ett vite så måste du väl anmäla honom?
   
 8. G
  Medlem · Stockholm · 123 inlägg

  Grantoppen

  Medlem
  Förlåt om jag är förvirrande... Vitet härrör från att STORA avvikelser från bygglovet gjorts och har ingenting med staketet att göra. Med stora så menar jag mellan 125 till 200 kvm för mycket beroende på vem som räknar. Men det är helt otroligt hur lång tid länsstyrelsen tar på sig. Har snart gått två år sedan fastighetsägaren överklagade byggnadsnämndens vite och först nu så har dom börjat titta på saken.
   
 9. N
  Medlem · Skåne · 737 inlägg

  niblom

  Medlem
  En annan sak är att det räcker inte med att staketet är på "sin" sida av tomtgränsen. Normala underhållsåtgärder skall kunnas göras från den egna tomten, så staketet bör stå en bit in på tomten...
   
 10. T
  Medlem · Dalarna · 2 913 inlägg

  Troberg

  Medlem
  Naturligtvis ska man inte ta sådant. Det är inte en slump att det sista brottet i fredstid som dödsstraffet försvann på (långt efter att dödsstraffet var avskaffat) är att flytta en tomtgränsmarkering.

  Se ovan...

  Det kan definitivt vara värt det, om man kan trimma honom till att göra något så att man kan kalla in polisen och bli av med honom.

  Instämmer.

  Skicka in din egen anmälan också. Fler anmälningar kan sätta fart på processen.

  Du menar att grannen inte har rätt att placera något i din häck? :)
   
 11. J
  Medlem · Stockholm · 162 inlägg

  Johan&Ana

  Medlem
  Jag skulle plockat ner staketet och bara hävdat att det var mitt staket. Det står ju på min tomt och jag vill inte ha mitt staket kvar.
   
 12. K
  Medlem · Västernorrland · 2 585 inlägg

  Kurtivan

  Medlem
  Jag tror, utan att veta säkert, att man inte på eget initativ kan plocka bort staketet bara så där. Man måste vara säker först på att man har laglig rätt att göra det.
  Man måste alltså konsultera någon med juridiskt kunnande för att få ett råd som håller och det verkar TS vilja göra genom detta forum, men det är nog svårt att få korrekta juridiska råd här. Folk som tror bara, dvs som jag själv, är ju inte mycket att lita på och vips så står man själv inför rätta.
   
 13. T
  Medlem · Dalarna · 2 913 inlägg

  Troberg

  Medlem
  Gör inte det!

  Det är egenmäktigt förfarande, ett rätt allvarligt brott. Ägande är en sak, placering en annan, blanda inte ihop dem, för de hänger inte ihop. Det är ungefär som om någon parkerar på din tomt. Ja, bilen står på din tomt, men det är inte din bil och du får inte lov att flytta den.
   
 14. B
  Medlem · Skåne · 724 inlägg

  BobbyEwing

  Medlem
  Jordabalken är faktiskt ganska explicit rörande vad som gäller. Den som har byggt något som inkräktar på angränsande mark är skyldig att avlägsna denna anläggning, om det kan göras utan betydande kostnad eller olägenhet. Samtidigt har ägaren av marken rätt till ersättning för intrånget så länge som anläggningen finns kvar.

  Ta reda på vad det kostar att hyra mark i ditt område. Går inte det, så beräkna den faktiska kostnaden för marken, dvs räntekostnaden för att köpa en så stor markplätt. Fakturera sedan din granne för varje månad som staketet står kvar. Betalar han inte så är det bara att ringa kronofogden.
   
 15. J
  Medlem · Stockholm · 162 inlägg

  Johan&Ana

  Medlem
  Jag har svårt att se att grannen kan bevisa att han är ägare av ett staket som står på min tomt.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.