Byggahus.se

Grannens staket går in på min tomt

 1. G
  Medlem · 120 inlägg
  Jag har en mycket besynnerlig granne där enda kontakten vi har är när han gormar, skriker eller hotar oss av en eller annan anledning. Kanske ska nämna att ingen av de andra grannarna har någon bättre kontakt, men vi har oturen att ha tomten närmast så vi får väl ta lite mer än de andra. Denna granne är i alla fall väldigt mån att hävda sina tomtgränser dvs han försöker ta för sig av alla andras tomter och har väl tagit i anspråk ett par hundra kvadratmeter av kommunmarken bredvid sin fastighet. Hur som helst vi har nu upptäckt att grannen har satt upp ett staket in på vår tomt. Det är inte mycket, men jag är tämligen trött på grannens uppförande och är inte intresserad av att "bjuda på" en endaste centimeter. Vad gör man? Har jag rätt att rycka loss den del som står på min tomt?
   
 2. I
  Medlem · 1 286 inlägg
  • Laddar…
 3. Fasting65
  Medlem · 3 223 inlägg
  Försäkra dej om att grannens staket står fel. Erbjud grannen att flytta staketet. Göra han/hon inte det - ta bort det själv. Jag skulle aldrig trippa på tå för såna fasoner (om det var ett illvilligt försök att sno åt sej tomt). Du frågar om du har rätt att ta bort staketet. Jag anser att du ska vända på frågan: Har grannen rätt att sätta staket på din tomt? Svaret torde bli: Nej! Alltså har du all rätt att avlägsna staketet eftersom det inkräktar på din tomt.
   
  • Laddar…
 4. I
  Medlem · 1 286 inlägg
  Det är helt riktigt att grannen inte har rätt att placera något på Din tomt. Jämför min häck. Klassas som egenmäktigt förfarande. Dock är de jurister jag talat med inte lika säkra på att borttagande av annans egendom på min tomt skulle gå garanterat fritt från begreppet "egenmäktigt förfarande" det heller.

  Ytterst osannolikt dock, om man dessutom låtit personen ifråga få en chans att flytta det själv först. Det enda helt juridiskt vattentäta är tydligen att driva ärendet via kronofogden (allt enligt den jurist jag var i kontakt med). Men det är klart, de är ju överförsiktiga i sina råd.....
   
 5. F
  Medlem · 36 inlägg
  Jag skulle tänka mig för mycket noga. Är det värt att reta upp en instabil människa ännu mer? Ni ska ju leva med eländet. Om han är gammal är kanske problemet snart borta?
   
 6. G
  Medlem · 120 inlägg
  Jag har grävt fram tomtmarkeringarna som lantmäteriet satt ut och därefter spänt upp ett snöre som helt tydligt "lutar" mot staketet som grannen satt upp. Det råder inget tvivel om att staketet därmed står på min tomt. Att prata med grannen är helt uteslutet tyvärr. Enda kommunikationen som finns är när grannen gormar och sen när man svarar nåt så avlägsnar han sig så han slipper lyssna.

  Om jag skulle gå till kronofogden är det då inte väldigt lätt för grannen att bara hävda att tomtmarkeringen av en eller annan anledning står fel? Lantmäteriet var visserligen och kollade av tomtmarkeringarna för två år sedan, men ändå... Det medför ju så klart en kostnad om jag tar hit lantmäteriet för en ny kontroll fast det kanske också grannen får betala om fogden dömer till min fördel. Någon som vet?
   
 7. A
  Medlem · 8 764 inlägg
  Ett par av mina (tidigare) grannar hade en liknande konflikt. Det gällde bla en häck som sträckte sig in från den ena tomten till den andra. Jag känner inte till hur turerna gick, men de kunde tydligen inte heller kommunicera. Det slutade väldigt spektakulärt med både polis och lantmätare på plats vid gränsutsättningen.
   
 8. H
  Moderator · 42 515 inlägg
  Om det nu finns tomtmarkeringar så måste väl de gälla tills motsatsen kan bevisas. Dvs vill han hävda att de står fel så borde bevisbördan ligga på honom. Risken är väl då att han gräver upp dem och flyttar på dem. Då hamnar plötsligt bevisbördan på dig.
   
 9. H
  Medlem · 3 inlägg
  Enligt jordabalken så är det pinne i marken som gäller, dvs om detaljkartan visar en sak och pinnen en annan så är det pinnen som gäller. Jag vet av egen erfarenhet. Jag köpte en tomt på 1000 kvm och när utsättarna var där så upptäkte de att en pinne stod 2,4m fel. Bara att bita i gräset... Bye bye till 70 kvm tomt.
   
 10. F
  Medlem · 36 inlägg
  Oh är det så lätt att utöka sin tomt! Är inte ett dugg förvånad. Tips, gräv upp pinnen och ta tillbaka dina 70 kvm.....;)
   
 11. G
  Medlem · 25 inlägg
  Inget bra tips!
  Ur Brottsbalken kap 14 paragraf 8:
  /
  8 § Om någon falskeligen anbringar märke eller annat föremål som kan
  tagas för gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke
  för plan- eller höjdmätning eller ock flyttar, borttager, skadar eller
  förstör sådant märke, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende,
  för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år eller,
  om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
  /

  Hårda papper!
   
  • Laddar…
 12. M
  Medlem · 145 inlägg
  Men alltså, om staketet står på din mark, så lär det väl bli svårt för grannen att hävda att det är hans, efter att du grävt upp det?
  seriöst, jag har inte läst hur långt in på din mark det står, men om det är typ 20cm in på din tomt, så hade jag sagt till grannen att det kan få stå där, men då ska han hålla sin käft stängd eller så anmäler du honom.
   
 13. C
  Medlem · 46 inlägg
  Man ska hur som helst passa sig för att utan vidare plocka bort staketet i det aktuella fallet. Det ligger lite för nära egenmäktigt förfarande. Kronofogden är, som sagt, rätta vägen.
   
 14. Kalleman
  Medlem · 527 inlägg
  Många fastighetsägare tänker inte på att fastighetsgränser utbreder sig i två dimensioner dvs även höjdled. T.ex. hus som står i gräns mot gata och har balkonger ut över gatan, i de fallen är balkongerna, rent juridiskt, lös egendom som tillhör gatufastigheten och är inte en del av själva husfastigheten. Lite märkligt kan tyckas men fastighetsgränser är knivskarpa i sådana lägen.

  Själv skulle jag nog inte tveka över att ta bort staketet själv om grannen vägrar, men jag skulle nog dokumentera läget först ordentligt. Sedan skulle jag dumpa skiten på hans tomt där det hör hemma.

  /kalle
   
 15. L
  Medlem · 526 inlägg
  Stämmer att det mest vanliga förekommande är tvådimensionell fastighetsbildning (finns sedan 2001 numera även tredimensionell fastighetbildning).

  Har aldrig hört talas om att man löser balkonger på det sätt du nämner. Jag misstänker att balkonger i de fall de finns ut mot gata består av servitut och servitut är fastighetstillbehör till fastigheten och utgör i så fall fast egendom.

  jfr 2 kap 1 § 2 st Jordabalken
  "Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i fråga om en ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till fastigheten. Lag (2006:42)."

  Det skulle vara märkligt om banker beviljade relativt omfattande lån för balkongbyggnation mot gatumark utan att ha säkerhet i form av fast egendom. Är sannolikt även ett av skälen varför det i storstäderna är väldigt svårt, för att inte säga näst intill omöjligt att få bygglov för balkonger ut mot gatumark.

  Principellt är det dock riktigt att om servitut inte finns så blir det byggnad på ofri grund (innebär att det inte är samma ägare till byggnaden som till marken den är uppförd på) och därmed lös egendom men har som nämnts svårt att se att det är så det fungerar i praktiken.