Byggahus.se

Flytt av elstolpe

 1. J
  Medlem Nivå 1
  Hej.

  Jag har sett att denna fråga lyfts innan men ställer en liknande ändå för jag vet inte hur det slutat för de andra.

  Har fått bygglov för att flytta vår sommaratuga längre från sjön då den vart vattenskadad vid den gamla placeringen.

  Nu är det så att det går en elledning snett över vår tomt där vi fått bygglovet beviljat till grannens sommarstuga där det står en stolpe.

  Denna ledning behöver vi få flyttat och det finns inga servitut eller ledningsrätter osv. Och det är alltså inte matningen till vår fastighet utan matningen till grannen.

  Vid samtal med kraftbolaget så säger de att vi ska bekosta detta då det fanns ett gammalt muntligt avtal med någon.

  Sedan hänvisar de till någon nät 2012 k som de skickade som en bilaga och hänvisade till punterna 7:1 7:3 och 7:4.

  Det är väl ok kanske men då denna kom till 2012 och ledningen kom upp för kanske 50 år sedan och det inte finns ett enda papper på att de får gå över vår tomt så gäller vad? Kan de bara hänvisa till ett regelverk som kom till för 3 år sedan för en luftledning som funnits där i 50 år? I så fall borde man ju fått godkänna de reglerna 2012?

  Hur som haver så vet jag inte om det som omnämns i texten handlar om ledningar till min fastighet eller över lag? Hade den gått längs fastighetsgränsen så visst men inte tvärs en tomt? Och grannens är sista fastigheten på den matningen.

  Kan någon hjälpa mig att bringa klarhet i detta?

  Johan
   
 2. P
  Medlem Nivå 6
  Det låter väldigt luddigt av elbolaget, det borde väl i så fall stå som servitut om det är baserat på ett giltigt avtal.? Muntligt eller ej. Vad står i de nämnda punkterna?
   
 3. J
  Medlem Nivå 1
  7:1 För utförande och bibehållande av elnätsföretagets anläggningar för överföring av el inom företagets område för nätkoncession ska konsumenten upplåta marki erdoderlig mån och lämna elföretaget tillträde till berörda fastigheter. Häri ingår rätt för elnätsföretaget att underhålla och reparera anläggningarna samt att fälla träd etc som utgör fara eller hinder. Skälig hänsyn ska därvid tas till konsumentens intressen.

  7:3 konsumenten får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra åtgärder som äventyrar funktionen eller driften av elnätsföretagets anläggningar.

  7:4 om konsumenten kräver flyttning eller annan ändring av elnätets anläggningar, skall elnätsföretaget medverka till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader ska betalas av konsumenten.

  Känns konstigt att gamla ledningar helt plötsligt hoppar in i ett nytt regelverk. Och att de ska ha rätt att ha ledningar tvärs någons tomt utan dennes medgivande?
   
 4. P
  Medlem Nivå 6
  Det känns som att punkterna gäller främst egen matning på fastighet, och jag är verkligen ingen expert men om de fått muntligt tillstånd borde inte detta blivit inskrivet som servitutslast då? Om allt gått rätt till menar jag..
   
 5. J
  Medlem Nivå 1
  Ja det är ungefär så jag tycker och tolkar det hela åxå.. Men all input är välkommen.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Som jag uppfattat det så är detta en väldigt vanlig situation. Ledningen har funnits där länge med inga eller tveksamma rättigheter.

  Detta kan nätägaren nu välja att ställa tillrätta genom att de begär ledningsrätt. Och den kommer att beviljas mot en smärre ersättning till fasighetsägaren.

  Därefter kan ni börja diskutera kostnaden för flytten. Och den kommer att hamna på den som vill flytta ledningen.
   
 7. J
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Jo jag antar att de´kan göra så att de begär ledningsrätt. Har inte hunnit läsa lagtexten för det förfarandet ännu men då vi redan fått ett bygglov beviljat så borde de ju inte kunna erhålla en ledningsrätt för en ledning som är i vägen för huset?

  Som sagt så skulle det vara ok om de gick i tomtgräns men inte som de gör nu genom att gå tvärs hela tomten.

  Nu är det ju inga astronomiska summor för att flytta den och skulle de begära en förrättning så antar jag att den i princip kostar mer ändå.

  Frågan är ju om de har rätt att ta betalt för att flytta ledningen som ej har rätt att gå över vår tomt som jag ser det?
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Eftersom ledningen är befintlig så kommer de att få ledningsrätt för nuvarande sträckning.

  Sedan funderar jag lite över vad som ev. är inskrivet. Det finns "servitut" som man inte hittar med en enkel sökning på fastighetsdata.

  OM det ex. är så att din tomt och granntomten var samma fastighet när ledningen drogs. Så gällde alltså den dragningen över "konsumentens fastighet" så som det är formulerat i handlingarna högre upp i tråden.

  I så fall så är det rätt vanligt att en fastighets rätt för diverse ledningar och tom rätt till väg skrivs in i styckningshandlingen från den lantmäteriförrättning som skapar de nya tomterna. Och då kan det vara inskrivet som en rättighet i skifteshandlingen för den andra fastigheten, en sådan skrivning i styckningshandlingen gäller som servitut.
   
 9. bax
  Medlem · Nivå 10
  Nät12K heter så för att det är 2012 års utgåva, före det hette den Nät10K, och före det ....osv.

  Kommunen har slarvat då de beviljat bygglovet, de borde kollat med ledningsägaren innan de beviljade.
   
 10. P
  Medlem Nivå 1
  Hur gick detta? Har själv samma dilemma och Fortum/Ellevio ska ha 90.000 kr för att flytta eller gräva ned ledningen!!!
  Har själv grävmaskin så erbjöd mig att gräva gratis men det fick jag inte så betala 90.000 kr eller låt bli att bygga där var svaret jag fick!! Finns inga servitut på ledningar min fastighet,men de hänvisar till detta!

  Utdrag ur de Allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K, punkt 7.4:
  Om konsumenten kräver flyttning eller annan ändring av elnätsföretagets anläggningar, ska elnätsföretaget medverka till
  detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader ska betalas av
  konsumenten.
   
 11. Z
  Medlem Nivå 2
  Vi hade detta problem, 4st elstolpar på vår tomt vi ville bli av med, inte bara flyttdae utan nedgrävt istället. E.ON löse detta på ett mycket bra sätt. De grävde ner kabel från närmsta stolptrafo ut till vägen (ca300m) satte nytt skåp där som servar ytterligare 3 grannar som berördes, dessa grannar fick nu nya fasadskåp och nedgrävd kabel (tidigare luftledning in) utan kostnad. Vi fick vårt fasadskåp flyttat och inkopplat.

  Vad kostade då detta..."schablonpris för sådana här jobb" sa E.ON och skickade en faktura på 17k, den summan hade ju nästan gått åt redan innan maskinerna var på plats...slutsats...vi är nöjda :)