Byggahus.se

Definition på Granne?

 1. F
  Medlem · Stockholm · 35 inlägg

  Forsgren

  Medlem
  Hej!

  Kanske en fråga som är helt uppenbar, men jag skulle ändå vilja ha återkoppling. Vi har en tomt som på dess högra sida och södra sida har en allmäning. På den södra är den dock enbart c. a 2 meter och sedan är det en tomt. Det är den strängen på 2 meter som skall leda in till allmäningen, som i övrigt är inringad av tomter. Så där kommer aldrig något att byggas.

  Till vänster har vi en granntomt och bortanför den ytterligare 2 och nedanför (har en sluttningstomt) finns 3 grannfastigheter som angränsar till vår tomt.

  Vilka definieras som grannar? Är det de som angränsar till vår fastighet eller är det alla som kan se/störas av vår tomt och eventuell byggnation där? Vi har ett väldigt ostört läge så med den sistnämnda tolkningen innebär det nästan ännu mindre än de som har grannfastigheter. Anledningen till fråga är att vi har prickmark eftersom vi gränsar till allmäning och vi vill gärna eftersöka möjlighet att bygga på viss del av den. Det är bra att veta vilka som kan/får ha tycke om det utöver kommunen såklart.

  Hälsningar
  Pär & Karolina
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 705 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Definition på Granne?

  I samband med vårt bygglov för ombyggnad så gick stadsbyggnadskontoret ut med "grannhörande". Här i Stockholm fixar kontoret detta, även om man redan samlat på sig godkännande från alla grannar så går kommunen ut med detta.

  Här räknade kommunen de fastigheter som hade gräns mot oss, plus de fastigheter på andra sidan gatan vars gräns projicerades på vår gräns. Så ex räknades en fastighet med skaftväg som granne, skaftvägen mynnar på andra sidan gatan, men med någon halvmeter mot vår tomt, skaftvägen är sedan ca 30m lång, innan deras "riktiga" tomt börjar. Däremot räknades inte diagonalgrannen på andra sidan in deras hörn av tomten "projiceras" ca 10cm från vår gräns. Vi har en liknande situation med diagonalgranne mot baksidan där en vars hörn ligger några 10 tals cm i sidled bort från oss inte räknas.

  Jag skulle kunna misstänka att den där strimlan allmäning på 2 meter som du nämner betraktas som väg, när man utser vilka som är grannar.

  I vårt fall blev vi lite chockade, för vi var övertygade om att vi låg inom detaljplanen, men stadsbyggnadskontoret fick fram att vi hade några kvm för mycket (sedan tidigare, ombyggnaden adderar ingen yta). jag tror att de räknade in en balkong som ligger på ca. 4m höjd, och som enl. de mätregler jag hittat inte skall räknas in. Grannehörandet satte igång utan förvarning till oss. Vi hade bara pratat med de grannar som kan se något av vår förändring, som en ren artighet.
   
 3. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Definition på Granne?

  Japp.
  Alla du nämner ovan skall höras.
   
 4. B
  Medlem · 5 834 inlägg

  Re: Definition på Granne?

  Kommunen tar en risk genom att åta sig höra grannar.  När bygglovet väl är beviljat kan nämligen sådana protestera som känner sig berörda trots att byggnadsnämnden räknat dem som "ickegrannar".  Vinner de gehör i rättslig prövning ligger kommunen illa till.  Klassikern är bygget som blockerar en sista strimma sjöutsikt för folk flera hundra meter bort.  
   
 5. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Definition på Granne?

  Kommunen tar ingen risk alls! :-/

  Om man missat att höra en granne som kan anses beröras så kan bygglovet i värsta fall dras in för ett hus som redan är färdigbyggt.

  Risken ligger, som alltid, hos den lilla privatpersonen som får punga ut från egen ficka när offentliga sektorn felar.
  :'(
   
 6. B
  Medlem · 5 834 inlägg

  Re: Definition på Granne?

  Ifall det kan bevisas civilrättsligt att byggnadsnämnden agerat mer än ringa oaktsamt eller vårdslöst blir nämndemännen personligt betalningsansvariga för den skada de vållat.

  Detta har tyvärr aldrig prövats. Men möjligheten finns där.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.