Bygga på servitut?

3k läst  28 svar

 1. J
  Medlem Nivå 6
  Vår granne har ett avtalet servitut sedan 1940 om rätten att kunna anlägga en väg för in och utfart längs vår norra tomtgräns. Det är en bergig och brant del av tomten och grannen har inte nyttjat eller anlagt någon väg. Vi vill nu spränga lite berg och bygga en parkeringsplats ca 3m från tomtgränsen. Vi har fått marklov från kommunen men Grannen har överklagat marklovet.

  1)Kan inte i princip göra vad vi vill fram till tomtgränsen (inom vad bygglov tillåter), men grannen kan alltid rätt att anlägga en väg över det vi gjort?
  2)Om vi tydligt bygger p platsen "över" dennes servitut, alltså till tomtgränsen, är vi skyldiga att återställa tomten den dagen denne vill anlägga vägen?
  3) Kan man inte anse att 3m är brett nog?
   
 2. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 7
  Två saker vore bra att veta för att bedöma situationen
  1. Vad använder grannen för infart nu när servitutet inte används
  2. I underlaget om servitut, står det något i texten om servitutets bredd, alternativt kan det avläsas på en tomtkarta?

  Generellt är det så att ni som tjänande fastighet inte har rättighet att bygga något som kan inkräkta på den härskande fastighetens servitut. Även om det inte används för närvarande kan den härskande fastigheten välja att senare öppna infarten.

  Den möjlighet som kan finnas är att ni går till Lantmäteriet och framför önskemål att servitutet inte längre ska gälla. Era argument kan väl vara att det inte används. Utgången på en sådan begäran är osäker och det kan nog kosta en hel del.
   
 3. J
  Medlem Nivå 6
  Hej,

  Tack för snabbt svar.
  1. Används inte idag och har aldrig använts, det är bara en bergig och igenvuxen del av min tomt men det finns ett servitut där.
  2, Text: ....Ägaren till tomten x (min granne) skall ha rätt för utfart och dels anlägga väg i anslutning till norra gränsen på tomten Y (min tomt)....

  JO vist kan grannen en dag bygga en väg men det kommer kosta skjortan och om nu min parkeringsplats är där får väl denna bygga över min parkeringsplats?

  Min fråga 3 är ju även vilken bredd kan anses vara ett servitut?
   
 4. B
  Medlem · Nivå 16
  Det ska vara tillräckligt för att en brandbil ska kunna komma fram:
  https://www.byggahus.se/forum/threa...bredden-av-en-vaeg.197408/page-3#post-1558501
   
 5. D
  Medlem · Nivå 17
  Vad är det som säger att vägen måste leva upp till de kraven?
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Om det inte står något speciellt om bredd i servitutet, så får den härskande fastigheten bygga en väg med lämplig bredd för de transporter de önskar köra där.
   
 7. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 14
  Varför har grannen överklagat? Är det för att hävda sitt servitut, eller någon annan grund? Jag skulle som andra säga att grannen har rätt till 3 m körbana ungefär, men det kan innebära ett bredare vägområde.

  Om du vill sänka markytan något för att få en plan parkeringsplats medan grannen delvis behöver höja den (när servitutet ska nyttjas) går grannens behov före ditt. Och då kan man tänka sig att grannen har rätt till en tre meter bred väg plus mark att slänta av åt sidorna så att det i praktiken går att bygga en bred nog väg.

  Om du har rätt att anlägga en parkeringsplats tre meter från gränsen beror alltså på omständigheterna i övrigt. Spontant skulle jag dock säga nej; du bör nog räkna med att du kan bygga ca fem meter från gränsen om grannen ska kunna nyttja sitt servitut.
   
  • Laddar…
 8. K
  Medlem · Nivå 8
  Nu har vi ju inte sett markförhållanden men jag har lite svårt att se att en parkeringsplats, om det nu bara innebär en plan yta, skulle inkräkta på ett eventuellt framtida utnyttjande av servitutet. Eller är det så att ni skulle spränga bort sten som gör det svårare/dyrare att anlägga en väg? Till exempel om ni gröper ur en backe som kommer att behöva återfyllas för att få till en väg.
   
 9. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 7
  Angående utfartens bredd har du fått flera bra svar. I äldre servitut förekommer det att man anger tre meter, men numera är ju fordon bredare. I vart fall bör du inte göra något som kan hindra att markområdet används för utfart. Finns det inte en tomtkarta upprättad när servitutet beslutades? Det kan också vara så att servitutet är lämpligt att använda för ledningsdragning, som nu när fiber är aktuellt på många håll.

  Jag har inte förstått om din granne även har en annan utfart som används eller om utfart saknas.
   
 10. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  Servitut i form av Rätt att anlägga utfart brukar man ju skriva i samband med avstyckning, om nu utfarten blev någon annanstans är det väl rimligt att man kollar om servitutet kan upphävas. Om det inte är så att den avstyckade tomten i sin tur kan avstyckas och att den delen isåfall måste ha utfart där, eller att det är nån tanke om att den delen av tomten måste kunna nås med fordon och enda möjliga vägen är över din tomt?

  Du kan inte bidra med en karta eller flygbild?
   
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Det är en relativt vanlig situation, att vid en avstyckning så ordnar man ett servitut för att säkra tillgång till väg. Sedan använder den avstyckade tomten i praktiken en annan befintlig väg som utfart, men en väg de inte har rätt att använda. Så länge de tillåts snylta på den utfarten blir det inte aktuellt att nyttja servitutet.

  Men eftersom de när som helt kan vägras använda den bef. vägen så måste servitutet finnas där som reserv.
   
  • Laddar…
 12. D
  Medlem · Nivå 17
  Ett vägservitut kan aldrig motiveras med att det kan behövas för kablar. Det ger bara rätt att anlägga väg.
   
 13. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 7
  Det har du rätt i. Men jag hörde genom bekanta om en liten by där man grävde för fiber och några fastigheter inte hade egen tomt längs vägen. Då blev det så att man la anslutningen via de servitut som fanns. Så det är mer en möjlighet när servitut finns, men inte ett skäl att skapa servitut.
   
  Redigerat 4 okt 2018 10:42
 14. J
  Medlem Nivå 6
  Hej,
  Flera har helt rätt i att vår tom styckades på 40 talet och grannen byggde sitt hus och anslöt det till den väg som går längs deras tomt. Detta är i "reserv". Jag är mer inne på att om grannen vill någonsin anlägga en väg på denna bergiga del av vår tomt så kan väl inte en parkeringsplats som tillåter en 3 meter bred väg vara ett problem, grannen kan ju bygga sin väg och vi får lägga igen lte av parkeringsplatsen. Jag är inne på att vår tänkta parkeringsplats kommer ju inte inskränka på dennes rätt att kunna bygga sin väg eller göra det dyrare för dem. Att anlägga denna 25 meter väg kommer kost flera miljoner i spräng och anläggning.

  Andra frågan är mer allmän och legal, skulle man om man ville får lägga en stor hög med stenar på servitutet (som vårt som inte används) men den dagen grannen vill anläggs sin väg så måste jag återställa alltså det inte blir några extra kostnader för dem? Om så är fallet är det ju bara för mig och köra på så får jag väl minska P platsen den dagen.
   
 15. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 7
  Då vet vi vad som gäller, att grannen har en annan väg för infart. Det kan vara ett skäl att försöka få detta servitut upphävt, men utgången av en sådan ansökan är osäker. För din andra fråga, får du göra åtgärder som försvårar framtida vägbygge på den mark som är avsatt som servitut, är det nog oklart. Om du gör detta, med löfte att återställa vid behov,är det nog osäkert vad som gäller i framtiden med nya ägare. Så kanske vill din granne som äger servitutet undvika detta. Men om jag förstår rätt har du en ansökan hos kommunen om detta, i så fall får väl kommunen avgöra frågan
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: