Byggahus.se

Avregistrera Officialservitut

 1. morsan
  Medlem · Dalarna · 2 368 inlägg

  morsan

  Medlem
  Vi har nu bott på vårt "nya" ställe i snart 2 år då jag fick för mig att kolla upp en gammal karta över fastigheten som vi fick av den förre ägaren. Den är fastställd 1956 och avser en avstyckning av sämjedelningslotter från stamfastigheten (där vi bor) och grannfastigheten. Då upptäcker jag att grannfastigheten har rätt till utfart över vår tomt (det visste vi, helt OK då vår tomt gör en konstig "knix" in på deras) men dessutom har de rätt att ta vatten ur 2 brunnar på vår tomt! Den ena brunnen lade förre ägaren igen och på den andra står en trasig pump :'( Jag har kontaktat Lantmäteriet, där jag blev hänvisad till Inskrivningsmyndigheten vid Tingsrätten. Det enda servitut de hittar är det på vägen! Jag fick rådet att ringa deras Arkivservice, och där fick de fram att servitutet från 1956 gäller men det finns inte med vid någon senare förrättning De har helt enkelt tappat bort det vid någon förrättning:surprised:
  Den senaste förrättningen gjordes 1978 då fastigheten fick sin nuvarande beteckning och Lantmäteriet undersöker nu om det står något om brunnarna i det protokollet. Lantmäteriets förklaring till det inträffade: "De tyckte väl inte att det var viktigt när de fått kommunalt vatten" köper jag inte, servitutet gäller ju fortfarande >:( och vi vill inte ha det kvar!
  Så att kolla vilka servitut som finns ger inte alltid hela sanningen.
  Det trevligaste är att det kommer att kosta oss ca 5000 kr att avregistrera servitutet.

   
 2. E
  Medlem · Stockholm · 2 314 inlägg

  Eld

  Medlem

  Re: Avregistrera Officialservitut

  Strunta i det! Ett servitut gällande en brunn som inte längre finns eller som sinat är helt värdelöst. Rättigheten kan tex aldrig flyttas till en ny brunn. Det är knappast värt att lägga pengar på att bli av med det.
   
 3. morsan
  Medlem · Dalarna · 2 368 inlägg

  morsan

  Medlem

  Re: Avregistrera Officialservitut

  Det finns vatten i båda :) Lagt igen kanske var fel, han lade på en halv betongvägg.
  Dessutom tänkte jag att lantmäteriet ska få stå för fiolerna eftersom de tappat bort det någonstans på vägen :)
   
 4. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Avregistrera Officialservitut

  Om förrättningen inte påverkar servitutet så behöver det inte omnämnas för att ändå gälla. Bra kan förståss vara att ändå - för klarhetens skull - ta med de nyttjanderätter som är kända och ett servitut som antingen är inskrivet eller upptaget i en förrättningsakt (s.k. officialservitut) är ju lätt att kontrollera. Annat är det med de muntliga servituten.

  Lycka till! :) :) :)
   
 5. morsan
  Medlem · Dalarna · 2 368 inlägg

  morsan

  Medlem

  Re: Avregistrera Officialservitut

  Tja, om du tycker det är lätt att kontrollera när man får sitta ca 3 tim i telefon så ;) och dessutom knappt bli trodd "för vi har bara vägen" Eftersom både vägen och brunnarna gäller samma fastighet förvånar det mig att de tappat bort halva servitutet.
   
 6. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Avregistrera Officialservitut

  När det gäller lättheten att kontrollera är det naturligtvis beroende på om man gör det själv eller man anlitar någon annan.

  Om man ringer till en "klåpare" och frågar om något är det inte konstigt att man får vänta i 3 tim eller kanske en hel livstid eftersom just "klåparens" oförmåga är orsaken till väntan.

  Ett officialservitut är omnämnt i förrättningsakterna som finns angivna i fastighetsregistret. Be arkivet hos LM ta fram handlingarna och kolla själv.

  Ett inskrivet avtalsservitut är också angivet i fastighetsregistret. Be IM ta fram handlingarna och kolla själv.

  Annat är det med de oinskriva avtalsservituten/nyttjandrätterna och de muntliga sådana; dessa kan som omnämnt bli svåra att finna.

  Lycka till!  :) :) :)
   
 7. morsan
  Medlem · Dalarna · 2 368 inlägg

  morsan

  Medlem

  Re: Avregistrera Officialservitut

  Men det är ju precis det jag gjort :(
  Och dina "klåpare" finns just på myndigheten :-? Oförmågan bestod i att servitutet på brunnarna inte finns med i de senare handlingarna! Jag tycker inte att de är några klåpare! De kan ju inte göra mer än läsa innantill eller :)
  Det jag menar med svårigheten att kolla officialservitut är att vissa delar tydligen kan försvinna i hanteringen, man förväntar sig väl inte att behöva kontakta LM för att få reda på alla servitut. Som du skriver, de ska vara omnämnda i fastighetsregistret, men där finns bara vägen :(
   
 8. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Avregistrera Officialservitut

  Det är tyvärr nackdelen med dagens samhälle.

  Inte ens i "templets innersta" finner man de "tjänare" som kan "sin" sak. Ju mer du själv kan inom ett området ju fler professionella "klåpare" märker du att du stöter du på.

  En duktig "fastighetstjänsteman" är lite av en forskare, dvs letar inte bara på ett ställe utan letar på flera, möjliga och omöjliga.

  Skall man hitta uppgifter om en fastighet gäller det att gå långt tillbaka, precis som är fallet med anlagen hos en människa. Det räcker inte med att gå till mors och fars anlag utan i princip alla föregångares anlag.

  Nu tänker jag inte tjafsa mer om denna fråga. Finns det någon konkret fråga så ställ den.

  Lycka till!  :) :) :)
   
 9. morsan
  Medlem · Dalarna · 2 368 inlägg

  morsan

  Medlem

  Re: Avregistrera Officialservitut

  Nu är den här frågan utredd!
  Och jag vill komma med ett råd till er som eventuellt ska köpa en gammal fastighet: Be nuvarande ägare eller ev mäklare att vända sig till arkivet hos LM för att kolla servituten på fastigheten. Servitut före 1972 finns oftast inte med i fastighetsregistret om de inte omnämnts vid en senare förrättning, men de gäller fortfarande >:(
  Så var fallet för oss, senaste förrättning 1978, då omnämndes bara vägservitutet men servitutet på brunnarna från 1956 gäller fortfarande.

  Hoppas de sinar snart [smiley=evil.gif]
   
 10. Hemmakatten
  Medlem · 11 629 inlägg

  Re: Avregistrera Officialservitut

  Ack, ack, ack, vilken hämndlystnad v i kan spåra i tråden..... ::) :cool:
  Ta det nu lite cooolt och låt brunnarna sina i frid...
  Själva har vi ett par officialservitut och en gemensamhetsanläggning på vår nyavstyckade och nyinköpta tomt som vi gärna blir av med. Dels ett vägservitut, dels ett brunnsservitut som innebär att vi skall betala en viss del av kostnaderna för underhåll och drift av dessa.

  Dina erfarenheter är alltså att det kostar minst 5.000 per styck att bli av med dessa??
   
 11. morsan
  Medlem · Dalarna · 2 368 inlägg

  morsan

  Medlem

  Re: Avregistrera Officialservitut

  Nej, inte per st, det var vad LM sa att en förrättning kostar och det måste väl räcka med en för er ;)

  Nej, hämndlysten är jag inte, bara lite sur eftersom förre ägaren la en halv betongvägg över brunnen nere vid ladugården, den som har bra vatten >:( och lät en gammal trasig pump stå kvar i den brunnen med dåligt vatten OCH att vi inte visste när vi köpte att det fanns servitut på dem! Hade vi vetat hade vi krävt att förre ägaren fått dem avregistrerade. Han visste nämligen för han hade den gamla kartan från 1956.
  Hmmmm, kanske ska ta ett snack med honom...
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.