Byggahus.se

Återfyllnad av pool med jordmassor

  1. P
    Medlem Nivå 1
    Installerade en pool i våras (stålstomme Eco Premium från Poolkungen). Av ritningar jag tillhandahöll entrepenören framgick att jag skulle lägga sten runt poolen (kalksten i jordfuktig betong). Entrepenören hade inte kunskapen att lägga stenen, men åtog sig att göra markförberedelserna. Återfyllnad gjordes med uppgrävda jordmassor. Stenläggaren, som alltså inte installerade poolen, var nu här och får uppfattningen att underlaget närmast poolen är för mjukt och att stora sättningar riskerar plattsättningen. Återfyllnad borde gjort med sand. Har någon en uppfattning om detta? Finns det något jag kan göra? Markduk samt 10-20 cm bärlag är pålagt området. Har under våren sett sättningar närmast poolen och har då vattnat och fyllt på med en mix av 0-30 och 4-8.