Fortsatt stormigt runt Oscar Properties och dess grundare

Det skuldtyngda fastighetsbolaget Oscar Properties begärs i konkurs och uppges sakna utmätbara tillgångar.

Krisen kring det börsnoterade fastighetsbolaget Oscar Properties fördjupas ytterligare efter att bolaget begärts i konkurs. En misslyckad fastighetsaffär med DSAM Sverige AB ligger bakom den senaste utvecklingen, vilket har lett till att Oscar Properties står inför krav på skadestånd på 1 miljon kronor.

Situationen förvärras av att Kronofogden konstaterat att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar för att täcka sina skulder.

Under de senaste åren har Oscar Properties kämpat med ekonomiska svårigheter och försökt omorientera sin verksamhet från lyxiga bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm till fastighetsköp runtom i landet. Trots detta har bolagets ekonomiska läge inte förbättrats avsevärt.

Situationen för Oscar Properties grundare, Oscar Engelbert, är lika prekär. Engelbert står inför en stämning på 100 miljoner kronor från ett annat fastighetsbolag, som anklagar honom för bedrägeri. Dessutom är Engelberts bolag Parkgate föremål för en konkursansökan i ett ekonomiskt bråk om 40 miljoner kronor.