Kamin

Eldabutiken framhärdar - Johan Nordin ska betala för kaminen som inte fungerar

Enligt Google ligger Eldabutiken i Haninge här, butiken som levererar felaktig kamin och stämmer sin kund på betalning.

Enligt Google ligger Eldabutiken i Haninge här, butiken som levererar felaktig kamin och stämmer sin kund på betalning.

Byggahus.se avslöjade i september att Eldabutiken i Haninge har stämt en kund i tingsrätten för att få betalt för en kamin som läcker rök, detta trots att kunden fick rätt mot Eldabutiken hos ARN. Eldabutikens ordförande gick efter det ut med beskedet att de inte lämnar sina kunder i sticket och att de skulle lösa problemet. Men inget har hänt på de två månader som gått sedan dess.

För ett par månader sedan rapporterade vi på Byggahus.se om Johan Nordin som köpt en Nordpeis-kamin från Eldabutiken i Haninge, fått den felmonterad och därefter lämnats med en fläckig kamin som det ryker ut ur när han eldar, samt en stämning i tingsrätten som växer sig allt större.

Ordföranden för Eldabutiken centralt skrev som svar på detta att tvisten pågått alldeles för länge och att man nu skulle söka en lösning som bägge parter är nöjda med. Han gick ut både i kommentarstråden till artikeln och på Eldabutikens Facebooksida. Vi följer således upp detta uttalande och ser hur det går för Johan, om han fått någon hjälp från Eldabutiken centralt och vad status är för domstolsprocessen.

Läs mer: Eldabutiken levererar kamin som läcker rök -  stämmer sin kund i tingsrätten

– De sade offentligt att de skulle hitta en lösning och centralorganisationen har försökt medla, men Eldabutiken i Haninge är ointresserade. Så vi är kvar i tvisten och jag kan fortfarande inte använda min kamin, säger Johan.

Kamin läcker rök
Kaminen läcker rök och Johan Nordin kan inte elda i den.

Hans jurist tog kontakt med Torsten Persson som är ordförande för Eldabutiken centralt efter att artikeln hade publicerats och Torsten uttalat sig om att man var lösningsorienterade. Juristen fick vad som lät som positiva besked. Han ombads komma med ett förlikningsförslag som styrelsen och Eldabutiken i Haninge kunde jobba med.

– Vårt förlikningserbjudande gick ut på en rad olika saker, en sak var att felen skulle åtgärdas i kaminen så att jag kan börja använda den, säger Johan Nordin och slår fast att han då även kunde tänka sig att dra tillbaka motstämningen.

Motstämningen är något som Johan har lämnat in för att inte lämnas med en trasig kamin efter att domstolsprocessen är klar. Detta eftersom det från början är Eldabutiken i Haninge som stämt honom för att han inte slutbetalat kaminen, och alltså inte en stämning som rör kaminens funktion.

– Om vi ska kunna få domslut på att vi ska få felen åtgärdade var vi tvungna att lämna in en motstämning, säger Johan.

Flammig kamin
Cementblocken är flammiga och inte rakt monterade. Foto: Johan Nordin

Ingen lösning i sikte

Tyvärr har det inte gått att finna en lösning. Eldabutiken centralt har försökt att medla mellan kunden och butiken, och även sagt till butiken att de kan stötta dem ekonomiskt med mera om de skulle gå med på förlikningen. 

– Av juridiska skäl kan vi inte, då vi inte är part i tvisten, agera annat än genom stöd till vår delägare som på så sätt skulle kunna uppfylla sin del av en eventuell förlikning. Eldas varumärke blir på detta vis indraget i en tvist vi inte råder över. Enligt den information vi nåtts av handlar det om en stämning för utebliven betalning samt senare en motstämning för brister i samband med leverans och installation. Parterna har inte lyckats nå en förlikning, vilket vi beklagar. Vi hoppas dock fortfarande att parterna skall nå en samsyn så att vi bereds tillfälle att stötta med kontakter gällande den materiella delen i tvisten. Det är fortfarande vår målsättning från Eldas sida, säger Torsten Persson, ordförande för Eldas styrelse.

Johan och hans jurist skickade över ett förlikningsförslag. Eldabutiken Haninge sade till centralorganisationen att de skulle återkoppla på detta, men varken de eller Johan har hört något och nu har deras deadline passerat. De har därmed varken accepterat Johans förlikningsförslag eller kommit med något motbud. 

Istället för att komma med ett förslag till lösning berättar Johan att de lagt till fler vittnen. 

– Nu ska även Nordpeis Sverigechef vittna. Det ska bli intressant att höra från honom i vittnesbåset, för att uttrycka stöd till motparten måste han medge att deras cementblock ska vara fläckiga, att luckan inte ska gå att stänga, att man inte ska följa deras installationsmanual med mera. 

Johan Nordin
Johan Nordin vid sin läckande kamin. Foto: Privat.

Men även Johan har samlat fler bevis mot Eldabutiken. 

– Vi har haft tre av varandra oberoende besiktningsmän här som granskat kaminen, de har gjort skriftliga uttalanden om att det är fel på den. Innan sommaren har vi även haft en representant från en annan Eldabutik här som bekräftat felen, vi har även lagt till honom som vittne och hoppas han står för sina uttalanden under platsbesöket även i vittnesbåset, säger Johan Nordin.

Domstolsförhandlingarna väntas dock inte ta fart förrän om tidigast ett halvår. Tills dess har Johan nu valt att dra tillbaka sitt förlikningsbud och avvakta domstolsprocessen.

Tre av varandra oberoende besiktningsmän har konstaterat att det är fel på kaminen. Ändå får inte Johan någon ny fungerande kamin som går att elda i - Eldabutiken står fast vid sin stämning av kunden. Han ska betala för en kamin som inte går att elda i.