Teknik

Oenigheter kring hanteringen av fiberutbyggnaden

Trots att 90 procent ska få snabbt internet är det många hushåll som glöms bort längs vägen.

Regeringen avsatte i våras så kallade bredbandskoordinatorer i länen som ska se till att fiberutbyggnaden går rätt till, men trots det släpar den efter på vissa håll i landet enligt Villaägarnas Riksförbund. Detta går stick i stäv med det mål som regeringen satt upp där 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till en bra uppkoppling vid 2020.

I en artikel på SVT.se lyfts problematiken, och Ekerö kommun får stå exempel som en av de kommuner där marknadskrafter får styra istället för målet att även hushåll där det inte är lönsamt ska få tillgång till snabbt internet. Ekerö kommun har överlåtit åt Telia att besluta kring bredbandsutbyggnaden.

Lasse Söderberg är en av de husägare som drabbas negativt av det beslutet. Trots att utbyggnaden av bredbandet passerar hans hus får han och hans grannar inte tillgång till fiber eftersom de inte tillhör ett husområde med tillräckligt många hushåll. Det villaområdet ligger 500 meter därifrån.

– Någon arbetsorder dök aldrig upp, trots att de som arbetade med fiberdragningen sa att det handlade om bara några timmars jobb. Det är ju samma avstånd från fiberröret in till till våra hus som det är där nere i villaområdet. Telia påstår att det behöver grävas en massa igen, trots att det redan ligger ett rör i diket. Jag får inte ihop det, säger Lasse Söderberg.

Enligt Villaägarnas Riksförbund är Lasse långt ifrån ensam om att råka ut för det här. De menar på att ansvaret faller på regeringen att följa upp så att även de utanför tätbebyggelsen får vara med på fibertåget, men att det arbetet går trögt. Regeringen håller dock inte med, utan tycker sig se att de kommer att nå målet de satt upp.