Checklista

Checklista för fjärrövervakning

Gå igenom de här punkterna för att ta reda på vilka behov du har av att övervaka huset på distans och vilka hjälpmedel du behöver för ändamålet.

 

Koll på säkerhet

  • Hur stor är risken för inbrott och skadegörelse i huset?
  • Räcker det med ett enkelt larm som varnar inbrottstjuven, kanske kompletterat med några ljusdetektorer? Eller behövs ett mer omfattande larmsystem?
  • Bör larmet anropa en bemannad larmcentral, eller vill du enbart meddelas via sms eller e-post?
  • Behövs övervakningskameror? Tag kontakt med ett larm- och säkerhetsföretag, alternativt välj en webbaserad övervakningstjänst.

 

Koll på drift och energi

  • Finns det risk för brand, frys- eller vattenskada?
  • Vill du styra temperaturen och minska elkostnaderna för uppvärmning? Det finns idag kompletta fjärrövervakningspaket som via internet skickar uppgifter om temperatur, fuktighet, elförbrukning och håller koll på frostvakt, vattengivare, jordfelsbrytare mm. Utrustningen består i regel av en ”kommunikationsbox” eller dator som kommunicerar trådlöst med mätare/givare för fukt, temperatur, rök osv.
  • Vill du enbart styra värmen väljer du att installera ett enklare reglersystem som kopplas till elementens termostater, samt en fjärrstyrningsenhet. Uppvärmningen regleras enklast via sms-meddelanden från mobilen.