Ambitiös eltjuv målade säkringarna

Efter att en elleverantör fått upp misstankar om att elförbrukningen i ett område var lägre än den borde vara gjordes en husrannsakan hos en man. Där fann företaget att ägaren kopplat förbi elmätaren och istället anslutit till en utdaterad mätartavla som inte längre användes. Ekot i Västernorrland skriver att mannen dessutom målat säkringarna på den gamla tavlan så att de såg ut som billiga 10-amperesäkringar istället för 20-ampere. 

Straffet blev villkorlig dom och 4 900 kronor i böter.