Juridik

Så ofta byggs det strandnära

Källa: Statistiska Centralbyrån.

Källa: Statistiska Centralbyrån.

En färsk rapport från Statistiska Centralbyrån visar att statistiken för strandnära bebyggelse legat stabil de senaste åren.

Många vill bo vid vattnet, men utvecklingen avseende i hur stor utsträckning strandnära bebyggelse beviljas har legat på ungefär samma nivå under 2010-2014 som den gjorde under 2006-2009. Totalt utgjorde strandnära bebyggelse 15 procent av 57 000 bostäder under 2010-2014, enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Samma siffra för perioden före var 16 procent.

- Perioden 2010-2014 var andelen strandnära byggande i förhållande till totalen störst i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborgs län. Där var runt 35 procent av de nya byggnaderna i strandnära läge. Lägst andel hade Uppsala och Hallands län, med 6 respektive 9 procent. Även Stockholm, Gotland, Skåne och Örebro län hade låga andelar strandnära byggande, med cirka 10 procent i vardera län, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Nästan 70 procent av de nya strandnära byggnaderna är placerade utanför tätort. 

Statistiken visar också att många föredrar att placera sitt fritidshus strandnära, en tredjedel av de fritidshus som byggs ligger inom 100 meter från vattnet. Samma siffra för permanentbostäder är var tionde hus.

Med strandnära avses en bostad som ligger inom 100 meter från kust- och strandlinjen.