Så många har beviljats bygglov hittills i landet

Siffrorna kommer från TMF:s rapport "TMF i siffror nr 2 2017".

Siffrorna kommer från TMF:s rapport "TMF i siffror nr 2 2017". Foto: Trä- och Möbelföretagen.

Skärpta kreditregler håller tillbaka husbyggandet något men det byggs ändå en hel del hus i Sverige.

Under första halvåret 2017 beviljades totalt 6 097 bygglov för småhus i Sverige, det är en minskning med 16 procent jämfört med samma period förra året. Däremot ökade själva byggandet av småhus med 13 procent till följd av många tidigare beviljade bygglov. Antalet leveranser av trähus ökade också och stannade på +7 procent. I praktiken innebär det 3 617 hus.

Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyrån och branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen. De senare kommenterar dem så här:

- Skärpta kreditregler och en ökad oro för högre boendekostnader har lett till att efterfrågan av småhus mattats av något i delar av landet. Däremot ser vi att det generellt finns en fortsatt stor efterfrågan på småhus – det är det boende som majoriteten av svenskarna önskar sig. Men fortfarande innehåller allt för få byggplaner småhustomter att bygga på, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert på TMF.

De anser att politikerna borde ha prioriterat småhusbyggandet mer i sin politik.

- Småhusbyggandet (inklusive rad-, par-, kedjehus) väntas nå den högsta nivån sedan 2007 nästa år. Småhusbyggande har inte prioriterats från politiskt håll och hade troligen kunnat vara högre än i dagsläget om exempelvis fler strandnära tomter funnits tillgängliga eller de senaste årens kreditregleringar inte införts.

Det färdigställdes totalt hela 19 procent fler hus första halvåret 2017 än samma period 2016.