Ekonomi

Riksbanken tror på långsamt fallande bostadspriser

Idag publicerade Riksbanken sin rapport Finansiell Stabilitet. I den går att utläsa att bostadspriserna stigit under början av 2012 men förväntas falla sakta under resten av året, detta på grund av läget i Europa och på grund av att svensk ekonomi förväntas försämras och då även hushållens köpkraft. Dock skriver Riksbanken samtidigt att många ser positivt på bostadspriserna och tror på en fortsatt uppgång, både mäklare och privatpersoner sägs ana denna ljusning.

Riksbanken konstaterar även i rapporten att bolånetaket gett effekt på hushållens belåningsgrad då den för första gången minskat sedan början av 2000-talet. Samtidigt har användningen av blancolån ökat något men inte till den grad att det skulle handla om att hushåll vill kringgå bolånetaket.