OECD ger tummen upp för avmattningen av bopriserna

OECD:s konferenscenter.

OECD:s konferenscenter. Foto: Wikipedia.

Vårprognosen från OECD sprider positivt ljus på Sverige, men med boprisfall som ett litet orosmoln.

OECD ger Sverige plus i kanten för att bopriserna slutat klättra uppåt i samma höga tempo som tidigare, men säger i samma andetag att den största risken mot svensk ekonomi är ett boprisfall. 

- Största riskerna mot utsikterna inkluderar ytterligare fall i bostadspriserna, som kan tynga konsumtionen. En nedgång kan förvärras av obalanser som är ett resultat av alltför expansiv makroekonomisk politik under uppgången, skriver OECD i sin vårprognos.

De konstaterar också att Riksbanken gjort ett bra jobb med att få upp inflationen mot två procent. Dock välkomnar de beslutet att bland annat påbörja en höjning av reporäntan.

- Riksbanken förväntas börja dra tillbaka stimulansen mot slutet av 2018, vilket behövs för att balansera inflationsriskerna mot riskerna för felriktade resursallokeringar och finansiella obalanser, i synnerhet förknippade med bostadspriser.

Generellt sett ser de positivt på svensk ekonomi och tillväxten väntas förbli stark.

Källa: Di.se