Ekonomi

Mäklarsamfundet analyserar acceptpriserna

Även om accepterat pris varit omdiskuterat senaste tiden, visar Mäklarsamfundets analys att det fortfarande är ett viktigt verktyg.

Accepterat pris har minskat glappet mellan begärt pris och slutpris rejält visar Mäklarsamfundets analys. En viss ökning har dock skett i år, vilket kommer att diskuteras när branschen samlas för att resonera om hur man ska arbeta vidare med acceptpriserna. 

– Både fastighetsmäklare och konsumenter värdesätter och vill ha accepterat pris. Att skillnaden mellan ut- och slutpris ökat något under året är en effekt av att priserna ökat. Vi följer utvecklingen på marknaden noga och kommer inom kort att samlas i branschen för att samtala om hur vi driver detta arbete vidare, säger Ingrid Eiken som är vd för Mäklarsamfundet.

Analysen de gjort visar att glappet mellan begärt pris och slutpris minskat från 15 procent före införandet av acccepterat pris 2011, till 8,2 procent förra månaden. I Stockholm är siffrorna ännu tydligare. Där var glappet 20 procent före accepterat pris infördes, och 4 procent ett år efter det att det infördes. Under 2013 har dock glappet ökat något igen och mäter nu 7,2 procent.

– Skillnaden är störst på ettor och tvåor. Här kan man säga att skillnaden mellan begärt pris och slutpris ofta handlar om bristen på bostäder. Säljaren är ju aldrig skyldig att sälja till accepterat pris, utan blir det budgivning så väljer säljaren själv till vem och till vilket pris som bostaden ska säljas. Det är viktigt att hålla fast vid accepterat pris även i tider då marknadsvärdet kan kännas svårbedömt och priserna ibland ökar med flera procent från en månad till en annan, säger Ingrid Eiken.