Minskat intresse för nyproduktioner

Färre vill köpa bostadsrätt i förskott.

Färre vill köpa bostadsrätt i förskott. Foto: Fastighetsbyrån.

Färska siffror visar på en nedgång i försäljningen av nyproducerade bostadsrätter.

Efter att ha haft medvind en längre tid blir det nu allt tuffare för fastighetsföretagen att få sålt sin nyproduktion. Uppskattningsvis har de tappat 30-50 procent av marknaden.

– År 2018 har i princip börjat som 2017 slutade – med en kraftigt minskad försäljning, framför allt i storstadsmarknaderna och allra mest i Stockholm, Uppsala och på betydande nivåer också i Göteborg och Malmö, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke som är de som beställt rapporten med statistiken.

Delvis är det på grund av den kraftiga nybyggnationen av hyresrätter. Delvis för att hushållen generellt varit lite mer avvaktande under hösten och vintern och att bankerna blivit mer restriktiva.

– Med den osäkerhet som råder i dag så är kunderna inte benägna att köpa två år före på ritning som man har gjort hittills. Och den förändringen, är jag rädd för, kommer att vara ganska bestående. Det kommer att ta tid innan företagen antingen ändrat sina affärsmodeller eller att hushållen känner sig mer trygga. Så nyproduktionen kommer att minska substantiellt, säger Lennart Weiss.

Källa: Sr.se.