Ekonomi

Konkurserna inom bygg ökar

Konkurserna fortsätter att öka trots en het byggmarknad.

Trots att det rapporteras om överhettning i byggbranschen fortsätter byggkonkurserna att öka. Enligt analysföretaget UC är ökningen 13 procent under perioden januari-november, jämfört med samma period förra året.

Att konkurserna ökar trots gott om jobb tillskrivs flera tänkbara orsaker. Tre av de bakomliggande orsakerna som det spekuleras om är försämrat ROT-avdrag, det faktum att det startat många byggföretag de senaste åren samt momsbedrägerier. Det senare innebär att man startar ett företag, skippar att betala in momsen och därefter låter företaget gå i konkurs.

Byggbranschen håller nu plats två på listan över branscher med störst konkursutsatthet. På plats ett återfinns restaurang och hotell, där ökningen stannar på 23 procent under samma period.