Ekonomi

Huspriserna ökar i 13 av 21 län

Huspriserna ökar i 13 av 21 län

Huspriserna ökar i flera län, men i ett par ser vi denna månaden ett prisfall.

Trenden med de långsamt stigande huspriserna håller i sig. Statistiska Centralbyrån rapporterar en 1-procentig ökning på riksnivå under mars-maj jämfört med föregående 3-månadersperiod. Totalt steg priserna i 13 av landets 21 län, men sett till årsbasis steg de i hela 19 län. Dock minskar de, under den senaste tremånadersperioden, i 7 län.

Störst prisökning hittar vi i Gävleborg som redovisar +6 procent, medan Gotland hamnar längst ner på listan med -6 procent.

Huspriserna steg även i 2 av våra 3 storstadsregioner. I Stockholm och Göteborg ökar de med 3 respektive 5 procent, medan priserna i Malmö ligger oförändrade.