Ekonomi

Huspriserna 2017

Tillhör ditt län toppen eller botten när det kommer till prisutvecklingen på hus?

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Grafik: SCB.

Enligt den senaste Småhusbarometern från Statistiska Centralbyrån har huspriserna ökat med två procent mellan de två senaste tremånadersperioderna. Det är en ganska väntad utveckling - huspriserna har gått stadigt uppåt i många månader nu.

Dock är det inte alla län som redovisar stigande huspriser. Totalt handlar det om 14 län som rapporterar prisökningar och 3 län som redovisar sjunkande huspriser.

- Den högsta prisuppgången på länsnivå var 5 procent, vilket redovisas i både Västerbottens och Jönköpings län. Den största prisnedgången återfinns i Västernorrlands län med 5 procent, följt av Norrbottens och Gotlands län med 1 procent, skriver Statistiska Centralbyrån.

I storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö steg priserna mellan 1-3 procent och på årsbasis har huspriserna ökat med i genomsnitt 9 procent i riket som helhet.

Länen där huspriserna steg mest de senaste tre månaderna

Jönköping, +5 %
Västerbotten, +5 %
Halland, +4 %
Västra Götaland, +4 %
Örebro, +4 %

Vill du se fler länsspecifika siffror kan du klicka dig in till SCB:s rapport.