Ekonomi

Huspriserna 2017

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Grafik: SCB.

Tillhör ditt län toppen eller botten när det kommer till prisutvecklingen på hus?

Enligt den senaste Småhusbarometern från Statistiska Centralbyrån har huspriserna ökat med två procent mellan de två senaste tremånadersperioderna. Det är en ganska väntad utveckling - huspriserna har gått stadigt uppåt i många månader nu.

Dock är det inte alla län som redovisar stigande huspriser. Totalt handlar det om 14 län som rapporterar prisökningar och 3 län som redovisar sjunkande huspriser.

- Den högsta prisuppgången på länsnivå var 5 procent, vilket redovisas i både Västerbottens och Jönköpings län. Den största prisnedgången återfinns i Västernorrlands län med 5 procent, följt av Norrbottens och Gotlands län med 1 procent, skriver Statistiska Centralbyrån.

I storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö steg priserna mellan 1-3 procent och på årsbasis har huspriserna ökat med i genomsnitt 9 procent i riket som helhet.

Länen där huspriserna steg mest de senaste tre månaderna

Jönköping, +5 %
Västerbotten, +5 %
Halland, +4 %
Västra Götaland, +4 %
Örebro, +4 %

Vill du se fler länsspecifika siffror kan du klicka dig in till SCB:s rapport.