Ekonomi

Hushållen oroliga över bostadspriserna

Arkitektritat hus byggt 1920.

Arkitektritat hus byggt 1920. Foto: Sotheby’s International Realty

Allt fler tror på fallande bostadspriser framöver.

Hushållens prisförväntningar sjunker kraftigt enligt senaste rapporten från SEB:s Boprisförväntningar. Den balanserade nedgången mäter hela 39 enheter, vilket i praktiken innebär att de som tror på stigande bostadspriser framöver minskat till 43 procent och att de som tror på fallande ökat till 32 procent - siffror som tidigare låg på 66 respektive 16 procent.

Förändringen justerar Boprisindikatorn till 11 vilket är den näst största förändringen i dess 15-åriga historia.

- Nedgången från 50 i oktober till 11 i november är den största vi sett sedan november 2007. Det har skett en inbromsning på bostadsmarknaden och nu sjunker förväntningarna på den framtida prisutvecklingen rejält. De sjunkande förväntningarna späs på av osäkerheten kring räntan, ränteavdragen, det skärpta amorteringskravet och ett stort mediafokus på frågan, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Mest sjunker Boprisindikatorn i Stockholm, men den går nedåt i samtliga regioner.

- Allra störst, 29 enheter, är nedgången i Stockholm där priserna stigit mest och fallhöjden är störst. Det är dessutom så att de här redovisade regionala siffrorna är medelvärdet över de senaste två månaderna. Tittar man isolerat på den senaste månaden är nedgången i Stockholm hela 47 enheter och det är för första gången sedan 2012 en majoritet som tror på sjunkande priser, säger Jens Magnusson.

I rapporten framgår även hushållens förväntningar på reporäntan, den ränta som i mångt och mycket styr våra boräntor. Där är förväntningarna relativt lika tidigare månad. I siffror innebär det att hushållen i genomsnitt tror att reporäntan kommer att ligga på 0,23 procent om ett år, vilket är 0,06 procent mer än föregående månad.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna

nov-17

okt-17

sep-17

aug-17

juli-17

juni-17

maj-17

april-17

mars-17

feb-17

jan-17

dec-16

11

50

51

58

63

63

69

67

68

59

60

62