Ekonomi

Hög beredskap men oförändrad reporänta

Inflationen har stigit, men inte tillräckligt. Reporäntan beslutas därför få ligga kvar på samma nivå som i höstas.

Många hade väntat sig ytterligare en sänkning, men så blev det inte. Enligt gårdagens beslut från Riksbanken ligger reporäntan kvar på -0,35 procent. Riksbanken konstaterar dock att beredskapen för att göra penningpolitiken mer expansiv fortsatt är hög, så även mellan de ordinarie mötena.

Även reporäntebanan ligger kvar på samma nivå som vid senaste mötet i oktober.

- Direktionen bedömer att reporäntan kommer att börja höjas först när KPIF-inflationen har stabiliserats runt 2 procent under första halvåret 2017, skriver Riksbanken.