Ekonomi

Han ser fördelar med en bopriskrasch

Macroekonom Andreas Wallström.

Macroekonom Andreas Wallström. Foto: Nordea.

Många är de experter som varnar för spruckna bostadsbubblor i Sverige och kraftig bostadsbrist, men det finns enligt Wallström två sidor av myntet.

Nordeas chefanalytiker Andreas Wallström är mannen som går emot strömmen. Enligt uttalanden på senare tid ser han fördelar med en bopriskrasch och säger samtidigt att bostadsbristen i Sverige är en myt.

Enligt Boverket behöver vi bygga över en halv miljon bostäder de kommande åren för att komma ikapp bostadsbristen. Men Wallström menar på att detta inte stämmer.

- Det är alltid svårt att uppskatta behovet av bostäder men rent statistiskt är det snarare så att det finns ett överskott av bostäder, därför att det idag finns fler bostäder än hushåll i Sverige. Inte heller har trångboddheten ökat nämnvärt utan ligger stadigt på runt 2-2,1 personer per hushåll och vi flyttar inte hemifrån senare än vad man gör i andra länder, säger Andreas Wallström under ett seminarium i början av augusti.

I en intervju i Dagens Industri säger han även att ett boprisfall för med sig en rad fördelar på sikt. Framför allt öppnar det upp för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden - där det idag krävs ganska god ekonomi för att över huvud taget få tag på en första bostad.

Han ser såklart även de omedelbara nackdelarna, men säger samtidigt att han inte ser att Sverige skulle vara på väg in i någon krasch just nu eftersom vi har så låga räntor.

- Det som talar emot en kris är det ränteläget vi har idag. Men riskerna har absolut ökat jämfört med för 2-3 år sedan. Det är en illusion att tro att vi ska kunna bygga bort de höga priserna som råder. Det som istället påverkar priserna är just räntorna.

Skulle boprisfallet komma ser han det dock som övervägande positivt.

- För Sverige som helhet vore det önskvärt.