Ekonomi

Försiktig ökning för huspriserna

De kraftiga prisökningarna har trappat av lite enligt senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån.

Huspriserna steg med en procent under tremånadersperioden september-november, och totalt redovisar 17 av 21 län prisökningar. 

Gotland och Jämtland, med sina åtta respektive fyra procent, är de län där priserna ökat mest. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan en och två procent.

Tre län redovisar prisfall. Längst ner på listan återfinns Blekinge, där sjunk huspriserna med tre procent. Norrbotten och Värmland hade bägge ett marginellt prisfall på en procent. I Södermanland är priserna istället oförändrade sedan föregående tremånadersperiod.

Även om huspriserna för riket i helhet bara ökat med en procent den senaste tremånadersperioden så är ökningen på årsbasis betydligt kraftigare. Jämförs nuvarande tremånadersperiod med samma period i fjol så är ökningen hela tio procent. Då visar statistiken även att samtliga 21 län gått plus.