Juridik, VVS

Får böta 60 000 kronor för orenat avlopp

Trots uppmaningar från Västerås kommun har en husägare i kommunen inte förbättrat sin avloppsanläggning. Mark- och miljödomstolen i Stockholm har därför beslutat att vitet på 60 000 kronor är korrekt och får stå kvar. 

Husägaren har, enligt en artikel i Vlt.se, haft fyra månader på sig att bygga en vattenreningsanläggning, detta efter att en inspektör sett hur orenat avloppsvatten rann ut i ett vattenområde via en slamavskiljare. Men någon vattenreningsanläggning syntes inte till varken under våren eller hösten förra årets trots uppmaningar. Ägaren måste därför betala böter.