Ekonomi, Juridik

Detta driver upp huspriset

Huspriserna har fördubblats, exklusive inflationen, sedan 1996 och Boverket har analyserat vad som ligger bakom detta.

Enligt dagens rapport från Boverkets har huspriserna fördubblats sedan 1996, detta exklusive inflationen - och analysen visar att det är ökade inkomster, boendetäthet, förväntningar om stigande priser och låga räntor som varit drivande faktorer. 

– Bostadsbrist till följd av ökade inkomster förklarar i genomsnitt drygt hälften av husprisuppgången. Boendetätheten har däremot endast påverkat priserna positivt i storstadsregionerna – i de övriga länen har boendetätheten haft ingen eller en dämpande effekt på priserna, säger Alexandra Leonhard som är marknadsanalytiker hos Boverket.

I Stockholms län har priserna ökat med 162 procent och nästan hälften av stegringen tros bero på höjda inkomster, även boendetäthet har påverkat och då med 21 procent. 30 procent tros dock bero på spekulationer och förväntningar på marknaden.

– Ökade priserna i går förväntar man sig att de kommer att fortsätta öka i morgon. Många hushåll köper bostäder med hjälp av stora bolån utan att tänka på att priserna kan falla och utan att amortera i någon nämnvärd utsträckning. Man förväntar sig helt enkelt att en bostadsinvestering är säker och att belåningsgraden på bostaden kommer att minska om några år – inte genom amorteringar utan genom att marknadsvärdet på bostaden har ökat, säger Alexandra Leonhard.

Även Skånes län har haft ökningar i samma grad som Stockholm, där har huspriserna gått upp med hela 163 procent sedan 1996. Närheten till Danmark trissade upp priserna fram tills 2007 men anses nu snarare ha en negativ effekt. Istället handlar det om ungefär samma bakomliggande anledningar som i Stockholms län, med andra ord inkomstökningar och spekulation.