Juridik

Båthus blev fritidshus och delar måste nu rivas

Byggde till båthus med uterum och bastu, men ett anonymt tips avslöjade vad som pågick.

Ett tillbyggt båthus med bastu, inglasat uterum och ett fönster i väggen blev för mycket för Västerviks kommun. Svartbygge markerade de, och husägaren fick besked om att han måste riva dessa och göra förändringar på insidan - bland annat riva en trappa.

Men efter en tur genom rättsväsendet har mark- och miljödomstolen nu beslutat att de invändiga förändringarna inte behöver genomföras. Däremot ska bastun och uterummet rivas.

Husägaren hade hoppats på att slippa återställa båthuset eftersom han ansåg att det skulle innebära oproportioneliga kostnader. Något som rätten inte hörsammade.

Källa: Vt.se