Ekonomi

Bannor från EU i år igen

Ur rapporten.

Ur rapporten.

Hushållens skuldsättning fortsätter oroa EU-kommissionen som ännu en gång uppmanar Sverige kyla ned bostadsmarknaden.

EU-kommissionen har nu vid ett flertal tillfällen påpekat att Sveriges bostadsmarknad behöver kylas ned, och gör så igen i och med den senaste landsspecifika rapporten med årliga råd till medlemsländerna.

"Den svenska bostadsmarknaden fortsätter att vara en potentiell riskkälla. Huspriserna har stigit nästan konstant i 20 år, särskilt i Stockholm och Göteborg", skriver EU-kommissionen.

Oro finns också för att bostadsbristen försämrar integrationen.

”Brist på tillgängligt och överkomligt boende begränsar rörlighet på arbetsmarknaden och utgör ett hinder för en effektiv integrering av migranter på arbetsmarknaden.”

Dock noteras att Sverige börjat se över hushållens skuldsättning, främst i form av införandet av ett amorteringskrav.