Juridik

Avbrott i en fas bör ge ersättning

Energimarknadsinspektionen vill definiera i lag vad som utgör ett avbrott där du får rätt till avbrottsersättning.

Energimarknadsinspektionen vill att det i el-lagen ska införas en bestämmelse som definierar vad ett avbrott är, detta för att få bukt med de elnätsföretag som enbart betalar ut ersättning om alla faser i el-systemet varit drabbade av avbrott. Myndigheten har därför skickat en skrivelse till regeringen, och går den igenom ska även de med avbrott på en fas kunna få avbrottsersättning.