Allt fler fritidshus förvandlas till hus

Bostadsbristen bidrar till att allt fler sommarstugeområden i snabb takt förvandlas till områden med hus för permanentboenden, speciellt i områdena runtomkring Stockholm, Göteborg och Malmö. Effekten blir troligen stigande bostadspriser och nya investeringar för de boende, men idag saknas tillförlitlig statistik för att vi ska veta säkert hur området påverkas. 

Ett av de första tecknen på att ett område är i förvandling är införandet av kommunalt vatten och avlopp, något som kan kosta en stor summa pengar för husägarna. Vissa fritidshusägare ser, enligt Dagens Industri, utvecklingen som nedslående eftersom deras sommaridyll förvandlas till modernt samhälle, och de vill därför inte behöva investera i kommunalt V/A - de väljer hellre att sälja. Andra ser det som positivt eftersom det troligen kommer att öka värdet på deras bostad.