46-procentig ökning för bostadsbyggandet

Det byggdes nästan 50 procent fler bostäder förra året än vad det gjorde 2012.

Sakta men säker ökar bostadsbyggandet, och förra året verkar det ha kommit igång ordentligt. Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar att bostadsbyggnadet ökade med 46 procent i fjol, från 21 294 lägenheter 2012 till 31 000 lägenheter 2013. Med lägenheter menas såväl småhus som flerbostadshus. Tittar vi istället enbart på statistiken för småhus mäter ökningen 18 procent.

En fortsatt ökning kan vara att vänta. Det skulle gå hand i hand med gårdagens trendrapport från branschorganisationen Sveriges Byggindustrier som visade att allt fler märker av den förbättrade ekonomin och satsar pengar på sina hus igen. Bygginvesteringarna förväntas stiga med fem procent i år.

De detaljerade siffrorna från Statistiska Centralbyrån visar att byggandet ökade i storstäderna, men att det är Stockholm som ser till att de håller sig på plus. Både i Malmö med omnjed och Göteborgs innerstad minskade istället bostadsbyggandet, dock höll sig Stor-Göteborg på plus om än marginellt (3 121 lägenheter 2012 mot 3 142 lägenheter 2013). I Stockholm med omnejd ökade byggandet från 6 747 lägenheter 2012 till 11 448 lägenheter i fjol.