Danske Bank vill lätta på kraven för nya bolån

Det borde bli enklare att få bolån menar Danske Banks Sverigechef.

Flera banker spår fallande priser framöver till följd av pandemin och nu går Danske Banks vd ut i en artikel i Svenska Dagbladet och önskar lättnader när det kommer till kraven på nya bolånetagare.

– Det är sunt att amortera men 2018 gjorde staten det alltför svårt för många i Storstockholm och andra storstadsregioner att låna. Nu borde man passa på att se över och lätta på kraven för nya bolånetagare. Då skulle det också finnas utrymme för mer nyproduktion, säger Johanna Norberg.

Hon menar på att det kommer att dröja innan det kommer ett vaccin och att situationen är bekymmersam för bankerna och bostadsmarknaden. Dels bromsar det transaktionerna, dels hejdar det nyproduktionen. Lättnader skulle bli ett slags stöd för nyproduktionen.

Än så länge har Finansinspektionen förordat tillfälliga lättnader i amorteringskravet för personer som drabbats negativt ekonomiskt av covid-19. Det återstår att se om regeringen finner det aktuellt att även sänka kraven för nya bolånetagare.