Bygga nytt hus

Varning: Fukttålig byggskiva tål inte fukt

En forskningsrapport visar att en vanlig typ av fukttåliga byggskivor faktiskt inte klarar av fukt.

De marknadsförs som fukt- och mögeltåliga byggskivor som tål slag, de så kallade magnesiumoxidskivorna, men verkligheten har visat sig vara en annan. När sakkunniga undersöker byggskivorna å Villaägarnas vägnar visar resultatet att de sväller av fukten och riskerar att både spjälka sönder och skada annat byggmaterial.

- Magnesiumoxidskivor är helt klart känsliga för fukt. Det är därför olämpligt att använda dem där högre fukthalt kan förekomma, som i badrum, källare, garage eller ytterdelen av vägg- och takkonstruktioner. Vill du slippa fuktskador där, använd andra tåligare byggskivor, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert hos Villaägarna.

Dock är det just vid husbyggnation de använts, och de har vuxit i popularitet på senare år som ett bra alternativ till exempelvis gipsskivor. Men i Danmark har flera fall uppmärksammats där byggskivans kvalitet ifrågasatts.

Problemen uppstår när byggskivans utvändiga alkaliska glasfibernät utsätts för fukt. Den avger då alkali som reagerar med magnesiumoxiden på insidan och bildar ett slags gelé som gör att byggskivan riskerar slå sig samtidigt som glasfibernätet lossnar. Byggskivan innehåller även magnesiumklorid som dels skapar ökade fuktproblem eftersom det tar upp fukt ur luften som ytterligare spär på processen, dels kan skapa korrosion och bryta ner intilliggande material av exempelvis mässing och stål - så som till exempel ej syrafasta skruvar.

- Byggskiveskandalen lär också få ett juridiskt efterspel, som kan bli dyrt för byggbolagen, då magnesiumoxidskivorna har använts på fuktutsatta ställen i husen, vilket de inte är lämpliga för. Reparationskostnaderna kommer att bli kostsamma och otaliga ton byggmaterial kommer att behöva kasseras. Ur ett Corporate Social Responsibility-perspektiv är byggskiveskandalen ett ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt haveri. Återigen naggas konsumentförtroendet för byggbranschen i kanten, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Rapporten hittar du här.