Juridik

Svartbygge blir vitt - och större

Med en klipsk arkitekt och en vilja av stål kan till och med ett svartbygge bli vitt, bevisar en man i Falkenberg som fått ja trots prickmark och för högt hus som nu blir ännu större.

Det blir inget vite för mannen i Falkenberg som byggde ett hus som avvek från detaljplanen höjdmässigt. Mannen blev från början av med bygglovet och nekades prövning i alla instanser, men byggde ändå klart huset. När bygglovsnämnden sedan skulle vidta åtgärder, vilket i vanliga fall är hot om böter ifall personen ifråga inte avlägsnar de delar som inte följer detaljplan, skickade mannen in ett nytt bygglov där han förlängt carporten och på så sätt kom han undan. Detta trots en tillbyggnad på prickmark.

Det var tillsammans med en arkitekt som mannen hittat ett kryphål i detaljplanen som skapat möjlighet för vad Hallands Nyheter kallar för ritteknisk spetsfundighet. Tre av fem ledamöter röstade ja till bygglovet och mannen har således fått bygglov för vad som från början var ett svartbygge. En granne uppger dock till Hn.se att han ska överklaga.