Väntetid på uppemot ett år om du vill sälja överskottsel

Kunder med solceller får vänta månader innan de kan börja sälja sin el. Vattenfall förklarar varför.

Vattenfall informerar i en artikel i Ekuriren att kunder som installerar solceller kan behöva vänta upp till ett år innan de kan anslutas till elnätet och börja sälja sin överskottsel. Enligt Ann-Marie Gelius, chef på anslutningar på Vattenfall Eldistribution, beror detta på den höga efterfrågan som ställer stora krav på elnätet. Varje anslutning kräver tillstånd och avtal, och detta kan vara mer eller mindre komplext, vilket bidrar till förseningarna. I värsta fall kan det krävas stora ombyggnationer och då kan man behöva vänta flera år.

Ann och Hans Geiborg i Lilla Frönäs har väntat över ett år på att få sina 38 solpaneler kopplade till nätet. Trots att Vattenfall godkände installationen från början, säger företaget nu att nätet inte har kapacitet att ta emot deras elproduktion. Liknande problem har Anders Eklund i Lista, som förlorar inkomst varje dag solen skiner eftersom elkabeln till hans tomt inte är färdig.

Vattenfall får in drygt 35 000 förfrågningar per år om att ansluta till deras lokalnät, varav hälften gäller solceller. Snittiden man får vänta är 5-6 månader, men beroende på vilka avtal som krävs och de förseningar som finns i leverantörsledet så blir det ibland längre väntetid innan man kan börja sälja sin el.

Vattenfall betonar vikten av att kontakta elnätsägaren innan solceller beställs för att undersöka de förutsättningar som råder på tomten och kringområdet.

- Det är också viktigt att den som planerar att installera solceller, beställer elanslutning samtidigt som solcellerna beställs. Om det blir en fråga om förlorad produktion på grund av försenad anslutning, det vill säga oskäligt dröjsmål efter att färdiganmälan är inskickad till oss, fram till dess att din produktion startar, kompenserar vi kunderna för förlorad produktion. Kunder behöver inte kontakta oss för att få kompensationen utan vi kommer att betala ut ersättningen per automatik under förutsättning att vi har rätt uppgifter till kunderna, säger Ann-Marie Gelius.

Kompensation betalas automatiskt ut vid försenad anslutning.