Önskar rådgivning kring hur att komma vidare med husleverantör som inte riktigt lever upp till förväntningarna. Det kommer bli ett ganska långt inlägg men kanske intressant läsning för de som går i husbyggartankar.Bakgrund:

Vi började fundera på att bygga hus under 2020 efter att ha tittat på lite lantliga hus till salu. Vår dåvarande bostad hade jättestor gräsmatta (>3000 m2) och låg bredvid en ganska hårt trafikerad väg. Vi var trötta på trädgårdsskötsel och huset kändes inte värt att renovera till våra önskemål. Vi ville bo ute i naturen med naturtomt samt ha minimalt med underhåll. Från början var vi inne på att downsiza (BOA: 100 m2) och ha mindre grejer men insåg snart att vi inte skulle få plats.Vi tittade först på en tomtplacering där vi kunde välja ett kataloghus. Vi tittade då på bl. a. Ametisten från Fiskarheden villan, Villa Vinö från Vårgårdahus, Ramsjö från Eksjöhus samt slutligen Frillesås från Götenehus.Tomten var råmark där vi kände markägarna. Efter att ha sökt om förhandsbesked blev vi nekade pga närhet till ett klapperstensfält. Vi bytte då placering till en placering som inte störde klapperstensfältet men hade fortfarande väldigt svårt att få igenom förhandsbeskedet. Det skulle säkert kunna bli en egen tråd :p Vi sökte 2021-07-04 men fick det beviljad först 2022-03-17. Det överklagades av en hembygdsförening som inte hade en aning om vart vi ville bygga men efter kontakt med samtliga i styrelsen fick vi dom att dra tillbaka överklagan.Med den nya placeringen hittade vi inget bra kataloghus. Vi valde då att rita upp ett eget hus som skulle passa på tomten. Filosofin var att huset skulle smälta in i naturen. Vi satte ihop ett offertunderlag som vi skickade ut till olika husleverantörer för prissättning.Husleverantören vi valde

Vi fick svar från lite olika leverantörer men bestämde oss för att gå vidare med Västkustvillan. Jag visste inte så mycket om husleverantörer innan men de verkade vara en stor aktör med hög omsättning och borde ju inte gå i konkurs iaf. De låg även bra till prismässigt på just vår design.

Efter att ha träffat säljaren på husknuten i Göteborg kändes det också bra. Det var raka puckar och inte massa säljsnack vilket vi uppskattar.Vi skrev kontrakt 2022-05-23. Totalentreprenad, nyckelfärdigt ovan färdigpackad makadambädd. Markarbete med lokal entreprenör inklusive eget avlopp, Fann Ecotreat Wifi. Egen djupborrad brunn med radonavskiljare i garaget med vidare vattenmatning in till huset. Markmätarskåp som skulle stå på EU-pall först för att sedan flyttas in mot garageväggen för att slippa byggel.

Vi fick förhandskopior på bygglovsritningar 2022-10-04. Några saker som vi då påpekade var att huset samt garagets taklutning skulle ändras från 1 grad till 3 grader enligt vad vi tidigare avtalat. Det gjordes och vi fick nya ritningar med ändrad taklutning på hus samt garage. Garaget skulle ha en takterass på taket likt designen på Västkustvillans Båstad Typ A som vi sett i en broschyr. Vi blev dock informerade om att vi var tvungna att ha ett takutstick på garaget för att hantera takavvattningen. Vi försökte diskutera kring detta men tydligen gick det inte att undvika. Takavvattningen skulle således ske rakt ned genom den utstickande delen till stuprör på fasaden under. Vi sa ok till detta och tänkte inte mer på det.Vi fick bygglov 2023-01-16 baserat på dessa uppdaterade ritningar.Vi signerade TOLO 2023-05-09.När det började bli dags för markarbeten kände vi att vi behövde få fart på ritningarna så att vi kunde få startbesked.2023-06-27 fick vi ta ett delstartbesked på markarbeten för att inte riskera att markentreprenören inte skulle hinna med under sommaren.2023-08-02 påbörjas sprängning.2023-09-27 borrades vår brunn med utmärkt vattenmängd (Inte fått analyssvar än gällande kvaliteten)2023-10-05 Nu skulle markarbetet slutföras. Grundritningarna var enligt vår markentreprenör mycket svårtydda pga att de inte var avsedda för markarbeten. Detta är kanske ett vanligt problem men det tog mig hur som helst väldigt mycket tid att förenkla och förtydliga ritningarna på egen hand. Vi hade heller inte fått någon uppdaterad situationsplan med garaget korrekt inritat vilket var lite förvirrande när garagets väggar skulle sättas ut.2023-10-11 fick vi preliminära ritningar på huset samt garage men dessa var så pass felaktiga att vi inte kunde söka startbesked på dessa. Vi hade så mycket kommentarer på dessa att vi inte kände oss trygga i att hinna bli klara i tid för gjutning av platta, som vi ju trodde skulle göras senast 3 veckor innan husleverans, som var planerad till 2023-12-05. Därför fick vi söka om delstartbesked på grunden.

2023-10-18 fick vi delstartbesked för grunden.2023-10-19 får vi mail från Västkustvillan att fönster är felbeställda. Vi har beställt väggventiler men fönster är beställda med spaltventiler. Gäller även en del skjutdörrspartier. De undrar om vi tycker detta är viktigt. Eftersom vi ska ha stora 2x2 m fönster så anser vi att det är en viktig detalj. Vi skriver att de får beställa nya fönster. Vi får då frågan om vi kan tänka oss någon form av goodwill för att acceptera de felaktiga fönstren. Något som vi tackar nej till. Nya fönster skulle då beställas och dessa skulle hinna levereras i tid till bygget.Markarbetet gjordes iaf färdigt och var helt klart 2023-10-20. Mail skickade då till Västkustvillans projektledare som ombads köra på med resten av arbetet.
En byggarbetsplats med en nylagd betonggrund, omgiven av träd och natur. Flera rör och ledningar sticker upp ur marken i förgrunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

2023-11-11 skickar vi mail till vår säljare och undrar om inte ritningarna på huset är klara snart då vi är oroliga för tidplanen för huset.2023-11-14 får vi svar med uppdaterade ritningar men dessa stämmer inte alls med vad vi tidigare avtalat gällande garaget. Nu är det plötsligt 1 grads taklutning och invändig kondensisolerad takavvattning. Fönster i vårt master bedroom är också flyttat och inte längre centrerat i väggen där vi tänkt ha vår sänggavel.Vi påtalar givetvis att detta inte är vad vi avtalat men rädslan är såklart stor att vi ska försena bygget. När vi förklarar att vi tidigare avtalat 3 graders taklutning samt utvändig takavvattning får vi 2023-11-21 till svar:
Svar från husleverantören om takavvattning och takstolar, meddelar att takavvattning kan ändras till utvändig enligt önskemål men med avrådansblankett.
Mail från byggföretaget där de diskuterar takavvattning, taklutning och konstruktionen av ett hus.

Vi blir alltså ombedda att skriva under en avrådansblankett för att Västkustvillan gjort en helt egen tolkning av vad vi avtalat. Gällande fönstret skulle vi först inte fått ändrat tillbaka detta heller.
Skärmdump av ett mail där en diskussion förs om felaktiga placeringar för fönster i ett husprojekt, med specifik hänvisning till revideringar av ritningarna.
Eftersom markarbetet redan var färdigt och vi inte ville försena husbygget sa vi att vi hade förståelse för att det skulle bli väldigt dyrt för Västkustvillan att ändra takstolarna när dessa redan gått till produktion så att vi i så fall ville ha utvändig takavvattning.2023-11-28 Skickar vi lite frågor kopplat till att det i leveranser fortfarande står att det ska levereras fönster med spaltventiler. Vi får svar 2023-11-29 att detta är från en gammal beställning och att vi ska få de nya fönstren.När huset kommer 2023-12-05 så ser man att fönstren fortfarande har kvar utbuktningen på utsidan som fönster med spaltventiler har.Det är en väldigt svår vinter och täckningen av garagetaket samt garageportarna är inte optimal. Detta mailar vi lite om fram och tillbaka.Vi försöker få takläggarna att komma och lägga tätskiktet på garagetaket det läcker vatten in genom råsponten och rinner ned på takstolarna samt på isoleringen i väggen:
Trätakstolar med en låg taklutning, detaljerad med metallplattor, visas i ett byggprojekt. Ljussättningen indikerar en pågående inspektion eller arbete.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Närbild på ett hörn av en byggnadsvägg, med exponerat trä och gulaktig isolering. Konstruktionen ser ofärdig ut med synlig rostisolering och konstruktionstejp.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Anledningen till att det nu läcker in är för att det är omöjligt att med underlagspapp få det tätt med så låg taklutning samt takets utformning.Vi är i kontakt med takläggaren som kommer och svetsar tätskiktet den 2023-12-26. De tar då bort all underlagspapp och lägger ett lager tätskikt på taket. När jag undrar om de inte ska lägga ett lager till får jag till svar att ett lager räcker. Trots att det står 2 lager tätskikt+underlaggspapp på ritning. Att de tog bort underlagspappen sa de berodde på att det skulle fästa bättre då.2024-01-03 skickar jag mail om fönstren igen:
Skärmdump av ett e-postmeddelande som frågar när de nya fönstren och skjutpartierna utan ventiler kommer att levereras.
Får svar 2024-01-09
Svarsmail från husleverantörs representant som meddelar att de är åter på jobbet och kommer att undersöka ärendet om takavvattning och fönster på plats.


2024-01-24 får vi slutligen svar gällande fönstren men ett något överaskande svar
Skärmdump av ett mejlkonversation där en projektledare från husleverantören diskuterar felaktiga fönsterbeställningar och föreslår lösningar.
Det slutade till slut med Goodwill gällande fönstren.Tiden efter årsskiftet med mycket nederbörd ser vi ju också att taklösning på garaget fungerar dåligt. Den enda takbrunnen på garaget är belägen på en högpunkt och vatten samlar sig längst bort från brunnen.2024-02-22 skickar vi därför ett mail och påtalar att vi önskar få vår avtalade lösning:
Skärmdump av ett mail där avsändaren förklarar problem med stående vatten på ett garagegolv på grund av takets konstruktion.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Ritning av garage med markerade områden där vatten står stilla och en närbild på en igensatt golvbrunn där vatten inte rinner undan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Ritning av husets takstolar med förslag på modifieringar, inklusive en markerad balkongränna och genomföring för stuprör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Teknisk ritning som visar en sektion av en byggnad med markering för beställd balkongränna och takavvattning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Byggnadsritning som visar detalj av garagetak med området för takbrunn och avrinning markerad som "Levererad lösning".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder2024-03-05 får vi följande svar
E-postmeddelande från husleverantören där de informerar om att en tätskiktsexpert ska besöka byggplatsen för att bedöma takets kvalitet och göra ett utlåtande.


2024-03-05 Kommenterar även KA genom att maila till VV:
Mail från platsbesök där bristande takavvattning på garaget noteras med vatten stående på taket utan fall till takbrunn, som riskerar att skada byggnaden över tid.
Svaret från Västkustvillan kommer 2023-03-07:
Skärmdump av e-post där en fuktspecialist från tätskiktsgarantier kontaktas angående att vatten ligger kvar på garagetaket.
2024-04-16 skickar KA en påminnelse då det fortfarande finns info kring detta platsbesök:
Ett mail med information om taklutning och takavvattning från byggprojektet, även en skärmdump från en handbok från Tätskiktsgarantier med rubriken "4.12.9 Kvartstående vatten".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

2024-04-16 svarar Västkustvillan:
Ritning som beskriver åtgärder för garagets takterass, inkluderande specifikationer som 2-lagstäckning, 75 mm takbrunn, och skyddsskikt under tralldäcket.
Teknisk ritning som visar taklutning och placering av takbrunnar för korrekt avrinning enligt byggnormer. Visualisering av rekommenderade lutningar och riktlinjer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
 • Wow
 • Gilla
P-KAR och 1 till
 • Laddar…
2024-04-23 frågade vi hur det går med ärendet samt om det ska bli klart till kontrollbesiktning:
Ett mailkonversation där Västkustvillan frågas om garagetaket ska vara klart till kontrollbesiktning 2024-04-29, med hänvisning till tidigare avtal och bifogad PDF.


Vi fick vi även svar samma dag
Ett email som diskuterar statusen och problemen med garagetakets konstruktion i samband med en slutbesiktning, samt åtgärdsplaner för att rätta till dessa.
2023-04-25 svarar vi då:
Ett e-postmeddelande som diskuterar en reklamation av ett garagetak, där den överenskomna konstruktionen inte uppfyllts och en acceptabel lösning efterfrågas.
På kontrollbesiktningen 2024-04-29 blev det anmärkning enligt nedan:
Tabell som visar anmärkningar vid besiktning, inklusive problem med takutsprång, hängrännor, och bristande uppfyllnad av ritningar för tak och terrass.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Efter att ha bett om en åtgärdsplan inför slutbesiktningen som var 2024-05-16 så fick jag till slut följande svar 2024-05-07:
E-postkonversation med svartmarkerade namn där byggföretaget svarar på frågor om takgarantier och avtal.


På slutbesiktningen som var 2024-05-16 blev garagetaket en U-anmärkning. Västkustvillan menar att den lösning som beställts inte gick att leverera, varför man varit tvungen att välja en annan godkänd lösning för att kunna ge garanti. Man erbjuder sig på plats att lägga på ett till lager tätskikt samt att utvärdera andra lösningar om dessa går att ge garanti på. Det fanns en del övriga punkter på bl.a. fel fog på klinker i badrum samt att garagetakets terrass inte är ditlagd etc. Dessa punkter resulterade endast i ca 65 kSEK i avdrag på slutfaktura.Jag har parallellt med detta haft kontakt med en egen snickare som ska titta på hur man kan rätta till problemen med garagetaket. Han hade med sig en takläggare på platsbesök som gjorde en del observationer. Dessa mailade jag sedan till Västkustvillan som reklamation på taket 2024-06-04:
En e-post där en person önskar reklamera synpunkter på garagetaket efter en kontroll av en annan takentreprenör, och ber om bekräftelse på mottagandet.
Bild av text med en sammanfattning av kontrollbesiktning och reklamationer rörande byggfel, såsom takbrunnens placering och avsaknad av täckning på garagetaket.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Gul tumstock mäter diametern på ett runt hål på en asfaltläggning, omgiven av några barr.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Bild av ett plåtverktyg som används för att inspektera en spricka i garagetakets tätskikt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Närbild av en metalldetalj med bultar och skruvar monterade på takmaterial, del av en byggövervakning och felhantering av garagetakets konstruktion.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Bild av ett tak med synliga defekter. En gul tumstock ligger på takytan, vilket indikerar en mätningsprocess för att bedöma problemen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Garagetakets utsida med svart takmaterial och träpanel på väggarna.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inväntar nu svar på hur Västkustvillan ställer sig till detta. Har medlemmarna några kloka råd?
 
Redigerat:
 • Ledsen
 • Gilla
 • Arg
 • Wow
Ishwari och 12 till
 • Laddar…
Hoppas allt löser sig, ska de vara altan uppe på garaget? Därför det är höga sarg runt hela? Detta är gjort för att strula i längden med brunnar som sitter i hörn mot att bara falla över en kant ner i hängränna. Verkar fint hus annars.
 
Hej,

Ja precis det ska ligga trall där sedan! Så det ska ligga regler på taket med remsor av tätskikt under som trallen sedan skruvas i.
Tack ☺️ Ja huset blev väldigt fint ☺️
Tänkte göra en tråd om själva huset och de olika valen etc.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 1 till
 • Laddar…
Ett bra exempel på vad "nyckelfärdigt" kan innebära.....

Hoppas det löser sig för er. Det är en klassiker att nån gör fel och sen är det "för dyrt" och "orimligt" att göra rätt utan kunden får acceptera en kompromiss. Man undrar hur ofta det blir fel med flit för att det blev billigare i slutändan.
 
 • Gilla
 • Ledsen
Styrman_jansson och 16 till
 • Laddar…
Låt folk klaga här några dagar sen skickar du länken hit till deras säljare.
 
 • Gilla
 • Haha
SvanteC och 6 till
 • Laddar…
Var det avtalat att taket skulle omfattas av Nordiska Tätskiktsgarantier (NTG)?

Ser i sista mailet att snickare och takläggare hänvisar till TG men ska det vara ett korrekt nedslag så gäller det att ni avtalat att tätskikten ska utföras enligt NTG's standard eller omfattas av deras garanti/försäkring.
 
 • Gilla
Appendix
 • Laddar…
Genomgående i din text är tidspress. Varför var det bråttom att få klart varje moment?

Ritningar inte klara - hinderanmälan
Ritningar fel - hinderanmälan
Och så vidare.
 
 • Gilla
Appendix och 1 till
 • Laddar…
H HenrikHuslöse skrev:
Genomgående i din text är tidspress. Varför var det bråttom att få klart varje moment?

Ritningar inte klara - hinderanmälan
Ritningar fel - hinderanmälan
Och så vidare.
Det är väl deras hem de bygger? Finns ju en del planering relaterat till var man bor....🤔
 
 • Gilla
Frunihuset20 och 6 till
 • Laddar…
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Det är väl deras hem de bygger? Finns ju en del planering relaterat till var man bor....🤔
Jag förstår naturligtvis det, men "fort och fel" blir dyrt jämfört med att ha kvar det gamla boendet i ett halvår extra.
 
 • Gilla
Appendix och 1 till
 • Laddar…
H HenrikHuslöse skrev:
Jag förstår naturligtvis det, men "fort och fel" blir dyrt jämfört med att ha kvar det gamla boendet i ett halvår extra.
Men det är ju inte TS fel att det blir fel och hastigheten bestäms ju av avtalet där även entreprenören ju accepterat tidsplanen.... Nej jag tycker det är bra att om avtal inte hålls så drar man gränser. Vad ska man annars ha avtal till? Om TS betalat senare än överenskommet,ä hade garanterat den andra parten agerat så det är inte mer än rätt attt TS gör det nu....🤔
 
 • Gilla
Freiherren och 10 till
 • Laddar…
Sorgligt när en leverantör hittat på ursäkter istället för att hålla upp händerna och fixa saker så att kunden blir nöjd.
Göra det rätt från början blir billigast men blir det fel så ska man ta sitt ansvar.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 4 till
 • Laddar…
Det är fan i mig otroligt hur de kan hålla på. Precis samma skrot och korn som mäklare. Ljuger och tar genvägar vid varenda tillfälle.

Jag delar din uppfattning av hur det går till med LB-Hus. Dags att byggahus gör en svarta listan för husleverantörer?

En sådan sak som att de spacklar igen fönstren istället för att byta dem till det som avtalats är avtalsbrott, även vad de vill hävda.
 
 • Gilla
Ishwari och 8 till
 • Laddar…
DonEmilio DonEmilio skrev:
Önskar rådgivning kring hur att komma vidare med husleverantör som inte riktigt lever upp till förväntningarna. Det kommer bli ett ganska långt inlägg men kanske intressant läsning för de som går i husbyggartankar.Bakgrund:

Vi började fundera på att bygga hus under 2020 efter att ha tittat på lite lantliga hus till salu. Vår dåvarande bostad hade jättestor gräsmatta (>3000 m2) och låg bredvid en ganska hårt trafikerad väg. Vi var trötta på trädgårdsskötsel och huset kändes inte värt att renovera till våra önskemål. Vi ville bo ute i naturen med naturtomt samt ha minimalt med underhåll. Från början var vi inne på att downsiza (BOA: 100 m2) och ha mindre grejer men insåg snart att vi inte skulle få plats.Vi tittade först på en tomtplacering där vi kunde välja ett kataloghus. Vi tittade då på bl. a. Ametisten från Fiskarheden villan, Villa Vinö från Vårgårdahus, Ramsjö från Eksjöhus samt slutligen Frillesås från Götenehus.Tomten var råmark där vi kände markägarna. Efter att ha sökt om förhandsbesked blev vi nekade pga närhet till ett klapperstensfält. Vi bytte då placering till en placering som inte störde klapperstensfältet men hade fortfarande väldigt svårt att få igenom förhandsbeskedet. Det skulle säkert kunna bli en egen tråd :p Vi sökte 2021-07-04 men fick det beviljad först 2022-03-17. Det överklagades av en hembygdsförening som inte hade en aning om vart vi ville bygga men efter kontakt med samtliga i styrelsen fick vi dom att dra tillbaka överklagan.Med den nya placeringen hittade vi inget bra kataloghus. Vi valde då att rita upp ett eget hus som skulle passa på tomten. Filosofin var att huset skulle smälta in i naturen. Vi satte ihop ett offertunderlag som vi skickade ut till olika husleverantörer för prissättning.Husleverantören vi valde

Vi fick svar från lite olika leverantörer men bestämde oss för att gå vidare med Västkustvillan. Jag visste inte så mycket om husleverantörer innan men de verkade vara en stor aktör med hög omsättning och borde ju inte gå i konkurs iaf. De låg även bra till prismässigt på just vår design.

Efter att ha träffat säljaren på husknuten i Göteborg kändes det också bra. Det var raka puckar och inte massa säljsnack vilket vi uppskattar.Vi skrev kontrakt 2022-05-23. Totalentreprenad, nyckelfärdigt ovan färdigpackad makadambädd. Markarbete med lokal entreprenör inklusive eget avlopp, Fann Ecotreat Wifi. Egen djupborrad brunn med radonavskiljare i garaget med vidare vattenmatning in till huset. Markmätarskåp som skulle stå på EU-pall först för att sedan flyttas in mot garageväggen för att slippa byggel.

Vi fick förhandskopior på bygglovsritningar 2022-10-04. Några saker som vi då påpekade var att huset samt garagets taklutning skulle ändras från 1 grad till 3 grader enligt vad vi tidigare avtalat. Det gjordes och vi fick nya ritningar med ändrad taklutning på hus samt garage. Garaget skulle ha en takterass på taket likt designen på Västkustvillans Båstad Typ A som vi sett i en broschyr. Vi blev dock informerade om att vi var tvungna att ha ett takutstick på garaget för att hantera takavvattningen. Vi försökte diskutera kring detta men tydligen gick det inte att undvika. Takavvattningen skulle således ske rakt ned genom den utstickande delen till stuprör på fasaden under. Vi sa ok till detta och tänkte inte mer på det.Vi fick bygglov 2023-01-16 baserat på dessa uppdaterade ritningar.Vi signerade TOLO 2023-05-09.När det började bli dags för markarbeten kände vi att vi behövde få fart på ritningarna så att vi kunde få startbesked.2023-06-27 fick vi ta ett delstartbesked på markarbeten för att inte riskera att markentreprenören inte skulle hinna med under sommaren.2023-08-02 påbörjas sprängning.2023-09-27 borrades vår brunn med utmärkt vattenmängd (Inte fått analyssvar än gällande kvaliteten)2023-10-05 Nu skulle markarbetet slutföras. Grundritningarna var enligt vår markentreprenör mycket svårtydda pga att de inte var avsedda för markarbeten. Detta är kanske ett vanligt problem men det tog mig hur som helst väldigt mycket tid att förenkla och förtydliga ritningarna på egen hand. Vi hade heller inte fått någon uppdaterad situationsplan med garaget korrekt inritat vilket var lite förvirrande när garagets väggar skulle sättas ut.2023-10-11 fick vi preliminära ritningar på huset samt garage men dessa var så pass felaktiga att vi inte kunde söka startbesked på dessa. Vi hade så mycket kommentarer på dessa att vi inte kände oss trygga i att hinna bli klara i tid för gjutning av platta, som vi ju trodde skulle göras senast 3 veckor innan husleverans, som var planerad till 2023-12-05. Därför fick vi söka om delstartbesked på grunden.

2023-10-18 fick vi delstartbesked för grunden.2023-10-19 får vi mail från Västkustvillan att fönster är felbeställda. Vi har beställt väggventiler men fönster är beställda med spaltventiler. Gäller även en del skjutdörrspartier. De undrar om vi tycker detta är viktigt. Eftersom vi ska ha stora 2x2 m fönster så anser vi att det är en viktig detalj. Vi skriver att de får beställa nya fönster. Vi får då frågan om vi kan tänka oss någon form av goodwill för att acceptera de felaktiga fönstren. Något som vi tackar nej till. Nya fönster skulle då beställas och dessa skulle hinna levereras i tid till bygget.Markarbetet gjordes iaf färdigt och var helt klart 2023-10-20. Mail skickade då till Västkustvillans projektledare som ombads köra på med resten av arbetet.
[bild]
2023-11-11 skickar vi mail till vår säljare och undrar om inte ritningarna på huset är klara snart då vi är oroliga för tidplanen för huset.2023-11-14 får vi svar med uppdaterade ritningar men dessa stämmer inte alls med vad vi tidigare avtalat gällande garaget. Nu är det plötsligt 1 grads taklutning och invändig kondensisolerad takavvattning. Fönster i vårt master bedroom är också flyttat och inte längre centrerat i väggen där vi tänkt ha vår sänggavel.Vi påtalar givetvis att detta inte är vad vi avtalat men rädslan är såklart stor att vi ska försena bygget. När vi förklarar att vi tidigare avtalat 3 graders taklutning samt utvändig takavvattning får vi 2023-11-21 till svar:
[bild]
[bild]

Vi blir alltså ombedda att skriva under en avrådansblankett för att Västkustvillan gjort en helt egen tolkning av vad vi avtalat. Gällande fönstret skulle vi först inte fått ändrat tillbaka detta heller.
[bild]
Eftersom markarbetet redan var färdigt och vi inte ville försena husbygget sa vi att vi hade förståelse för att det skulle bli väldigt dyrt för Västkustvillan att ändra takstolarna när dessa redan gått till produktion så att vi i så fall ville ha utvändig takavvattning.2023-11-28 Skickar vi lite frågor kopplat till att det i leveranser fortfarande står att det ska levereras fönster med spaltventiler. Vi får svar 2023-11-29 att detta är från en gammal beställning och att vi ska få de nya fönstren.När huset kommer 2023-12-05 så ser man att fönstren fortfarande har kvar utbuktningen på utsidan som fönster med spaltventiler har.Det är en väldigt svår vinter och täckningen av garagetaket samt garageportarna är inte optimal. Detta mailar vi lite om fram och tillbaka.Vi försöker få takläggarna att komma och lägga tätskiktet på garagetaket det läcker vatten in genom råsponten och rinner ned på takstolarna samt på isoleringen i väggen:
[bild]
[bild]Anledningen till att det nu läcker in är för att det är omöjligt att med underlagspapp få det tätt med så låg taklutning samt takets utformning.Vi är i kontakt med takläggaren som kommer och svetsar tätskiktet den 2023-12-26. De tar då bort all underlagspapp och lägger ett lager tätskikt på taket. När jag undrar om de inte ska lägga ett lager till får jag till svar att ett lager räcker. Trots att det står 2 lager tätskikt+underlaggspapp på ritning. Att de tog bort underlagspappen sa de berodde på att det skulle fästa bättre då.2024-01-03 skickar jag mail om fönstren igen:
[bild]
Får svar 2024-01-09
[bild]


2024-01-24 får vi slutligen svar gällande fönstren men ett något överaskande svar
[bild]
Det slutade till slut med Goodwill gällande fönstren.Tiden efter årsskiftet med mycket nederbörd ser vi ju också att taklösning på garaget fungerar dåligt. Den enda takbrunnen på garaget är belägen på en högpunkt och vatten samlar sig längst bort från brunnen.2024-02-22 skickar vi därför ett mail och påtalar att vi önskar få vår avtalade lösning:
[bild]

[bild]
[bild]
[bild]
[bild]


2024-03-05 får vi följande svar
[bild]


2024-03-05 Kommenterar även KA genom att maila till VV:
[bild]
Svaret från Västkustvillan kommer 2023-03-07:
[bild]
2024-04-16 skickar KA en påminnelse då det fortfarande finns info kring detta platsbesök:
[bild]
2024-04-16 svarar Västkustvillan:
[bild]
[bild]
Vill man få framtida problem, väljer man dessa lösningar fört tak. Att man aldrig lär sig?
 
 • Gilla
Roger Fundin och 5 till
 • Laddar…
När deras systerbolag med samma ritning inte hörde av sig på 3 veckor efter anmärkningar från bygglovshandläggaren att det var avvikelser mot detaljplan så bröt jag kontraktet.
Kan väl säga att det var eätt många ritningsfel som jag påpekat fram till dess. Ett halvår från kontrakt till färdiga bygglovshandlingar (A-ritning) kändes redan det som lång tid.
Helt klart värt pengarna för att kliva ur och ta 9 månader försening med att hitta ny leverantör.
Att påstå att lägre takvinkel är bätte för hållfastheten är lögn p.g.a. lathet.
Svenska Fönster skulle alldrig få för sig att spackla igen spaltventiler, så lögn där med.
Mitt främsta råd är nog att aldrig välja modulbyggda hus.
 
 • Gilla
kashieda och 1 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.