Juridik

Konsumentverket uttalar sig om det vattenskadade bygget

Regnet läcker in i huset via taket

Regnet läcker in i huset via taket Edal Anton Lefterov

Konsumentverkets jurist håller med familjen Barnaby om att de påtalat husets brister i tid till Mjöbäcksvillan, och säger vidare att garantitidens utgång inte betyder att Mjöbäcksvillan kan avsäga sig sitt ansvar.

Konsumentverket går på familjen Barnabys linje när de uttalar sig om tvisten mellan Barnaby och Mjöbäcksvillan AB. Konsumentverkets jurist Marie Gremlin säger att familjen gjort allt som stått i deras makt: de har kontaktat husfirman i tid angående läckorna, husfirman har varit där och försökt åtgärda vissa fel men misslyckats och familjen har hittat fler skador efter det att garantitiden gått ut som de anmält. Mjöbäcksvillan menade dock att vattenskadorna beror på att ägarna inte skött om huset tillräckligt.

Att garantitiden gått ut innebär inte att husfirman kan avsäga sig ansvaret enligt Marie Gremlin, de har ansvar i tio år. Men det är, efter två år, upp till familjen som bor i huset att bevisa att de nya skadorna beror på att huset är dåligt byggt.